Áo Ấm Cho Em 2022

CLB Từ Thiện Ánh Sao xin phát động chương trình ”Áo Ấm Cho Em 2022” nhằm hỗ trợ quần áo ấm cho 2000 em nhỏ vùng cao tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Trị, Đắc Nông.