Áo Ấm Cho Em 2023

CLB Từ Thiện Ánh Sao xin phát động chương trình ”Áo Ấm Cho Em 2023” nhằm hỗ trợ quần áo ấm cho 8601 em nhỏ vùng cao tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Trị, Thanh Hóa và Đắc Nông.