CHĂN ẤM VÙNG CAO

CLB Từ Thiện Ánh Sao xin phát động chương trình ”CHĂN ẤM VÙNG CAO” nhằm kêu gọi hỗ trợ chăn ấm cho các em nhỏ tại Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đắc Nông nhằm giúp đỡ các em có thêm chăn ấm để đắp mỗi khi đến trường.