1 hành trình dài và trọn vẹn cho các bé Hà Giang, còn 300 bé ở Bắc Kạn nữa là

1 hành trình dài và trọn vẹn cho các bé Hà Giang, còn 300 bé ở Bắc Kạn nữa là hoàn tất dự án Chăn Ấm Vùng Cao rồi anh chị ạ.
Chúng mình đang rất cần hỗ trợ 300 tấm chăn, mỗi tấm chăn 150K, phương tiện chúng mình cũng đã liên lạc rồi, đủ kinh phí là trong 2 ngày các bé có chăn đắp luôn anh chị ạ.