1 thoáng Hà Giang, nơi cao nguyên đá hùng vĩ.

1 thoáng Hà Giang, nơi cao nguyên đá hùng vĩ.
Ngày 12, 13, 14 tháng 1 chúng ta cùng nhau men theo các sườn núi đến thăm các em và bà con trong chương trình Tết Yêu Thương nhé ạ.