170 thành viên đoàn Ánh Sao bắt đầu hành trình HCM – HN – Yên Bái tổ chức chương trình

170 thành viên đoàn Ánh Sao bắt đầu hành trình HCM – HN – Yên Bái tổ chức chương trình Trung Thu Cho Em 09 trao gửi 3118 phần quà cho các bé thuộc 40 điểm trường.