3251 bé được đăng kí hỗ trợ.

3251 bé được đăng kí hỗ trợ.
Con số tổng kết đến ngày hôm nay của CLB Từ Thiện Ánh Sao đó anh chị ạ. Tính ra kể từ lúc khởi động dự án Cơm Vùng Cao năm 2020 đến giờ đã có 6271 trẻ đã được hỗ trợ đỡ đầu những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Con số này sẽ tiếp tục tăng nhưng mỗi ngày nhìn lại chúng mình vẫn muốn ghi nhận để có thêm động lực cho những ngày phía trước, cho những em bé đang chờ đợi bữa ăn ngon.