360 thành viên đoàn Ánh Sao hoàn tất trao gửi yêu thương đến với 2710 bé và 300 hộ dân

360 thành viên đoàn Ánh Sao hoàn tất trao gửi yêu thương đến với 2710 bé và 300 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đắc Nông trong chương trình Trung Thu Cho Em 09 diễn ra vào ngày 24/9 vừa qua.