42 thành viên đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao đã đến TP Hà Giang rồi nhé ạ.

42 thành viên đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao đã đến TP Hà Giang rồi nhé ạ.