45 thành viên đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao bắt đầu hành trình Chăn Ấm Vùng Cao đến với các

45 thành viên đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao bắt đầu hành trình Chăn Ấm Vùng Cao đến với các bé thuộc 3 điểm trường MN Hang Hớt, Buôn Chuối, Cổng Trời, tỉnh Lâm Đồng nhé ạ.