#49. Những bó củi trên đôi vai con con

#49. Những bó củi trên đôi vai con con
Tháng 5 về, là lúc các bạn nhỏ miền xuôi đang chuẩn bị kết thúc một năm học và được nghỉ hè cùng bạn bè, cùng gia đình.
Tháng 5 về, là khi tiếng ve kêu râm ran đón cơn nắng vàng cùng mới sang.

Tháng 5 về, là lúc các bạn được dưới xuôi đang háo hức cho các chuyến đi mùa hè, những chuyến đi thoả thích chẳng muộn phiền chẳng lo âu.
Nhưng tháng 5 về, đâu đó nơi núi cao vẫn như mọi ngày, vẫn thấp thoáng bầy trẻ đi chân đất, áo quần lấm lem cõng trên vai những chiếc gùi ra đồng kiếm củi mang về cho mẹ.
Tháng 5 về, các bạn ấy vẫn đều đặn mỗi ngày như mọi ngày lo bươn chải cùng cuộc sống, bởi các bạn có được đi học đâu mà biết tới nghỉ hè.
Và tháng 5 về, chúng mình vẫn đang miệt mài mỗi ngày với hành trình góp cơm gửi lên vùng cao, để ngày mai khi ghé lại nơi này, những chiếc vai con con sẽ ko còn mang củi, mang cỏ, ko còn bươn chải ngoài ruộng đồng, mà sẽ được có mặt có một nơi khác, có tên là trường học, là tương lai ngày mai.