#56. Mầm Non Lao & Chải

#56. Mầm Non Lao & Chải
Điểm trường MN Lao & Chải ở Hà Giang có 90 bé được bố mẹ đỡ đầu bữa ăn trong năm học 2023 – 2024.
Cô kể từ ngày có cơm ăn, các bé lớn nhanh, vui vẻ, ăn tốt hơn và sức khoẻ cũng khác trước nhiều. Lớp dù đông nhưng các bạn tự giác đâu ra đó nên các cô cũng nhẹ gánh phần nào công việc.

Niềm vui, niềm hạnh phúc của trẻ thơ đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần được ăn no, chỉ cần được chơi, chỉ cần được đến lớp cùng các bạn thì thế giới trẻ thơ chỉ mỗi niềm vui.
Năm nay chúng mình tiếp tục đồng hành cùng MN Lao & Chải , tiếp tục mang những bữa ăn ngon gửi đến, tiếp tục mang yêu thương đến với các bé nhỏ nơi này. Chỉ cần hơn 7k một ngày, 160k/tháng là bạn đã giúp bọn trẻ có được sức khoẻ, có được niềm vui cả một hành trình.