6000Đ 1 BỮA ĂN CÓ CƠM, CÓ CANH, CÓ THỊT.

6000Đ 1 BỮA ĂN CÓ CƠM, CÓ CANH, CÓ THỊT.
Thấm thoát cũng đã đồng hành cùng các em nhỏ tại Yên Bái gần hết năm học 2021 – 2022 rồi đó anh chị ạ.
Cơm có thịt do anh chị đỡ đầu tài trợ mỗi bữa ăn 6000đ trong dự án ”Cơm Vùng Cao”, quần áo ấm được anh chị Mạnh Thường Quân gửi lên vùng cao cho các bé thông qua chương trình ”Áo Ấm Cho Em 2021”

Hết năm học, quãng thời gian hè, CLB chúng mình lại cố gắng kêu gọi anh chị đỡ đầu tiếp tục đồng hành cùng các bé năm học 2022 – 2023.
Năm vừa rồi chúng mình đã xóa đói cho 662 em nhỏ tại 12 điểm trường, 2022 – 2023 hi vọng sẽ có thêm thật nhiều điểm trường được xóa đói, cùng nhau cố gắng nhé đại gia đình Ánh Sao.