68 thành viên đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao đã kết thúc hành trình 3 ngày ở Hà Giang và

68 thành viên đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao đã kết thúc hành trình 3 ngày ở Hà Giang và đang bắt đầu đi Hà Nội lên máy bay về Hồ Chí Minh nhé ạ.
Sau khi về tới HCM CLB Từ Thiện Ánh Sao sẽ tổng hợp hình ảnh phát quà cho các bé và báo cáo anh chị sau ạ.