#93. CÓ HÔM CHÚNG EM CHẲNG ĐƯỢC NGHỈ TRƯA ĐÂU CHỊ Ạ!

#93. CÓ HÔM CHÚNG EM CHẲNG ĐƯỢC NGHỈ TRƯA ĐÂU CHỊ Ạ!
Mỗi ngày nấu ăn xong, dọn lên cho các bé ăn rồi các cô còn phải dọn dẹp, rửa chén các thứ nữa nên hầu như hôm nào cũng chiếm gần hết thời gian nghỉ trưa của các cô.
Những điểm trường có người phụ nấu thì còn đỡ, riêng điểm trường không có người là các cô phải chia nhau cân hết, từ dạy dỗ đến việc cho các bé ăn uống. Dạy các lớp lớn thì còn đỡ, các bé biết phụ việc, riêng những lớp nhỏ các con chưa biết làm nên chẳng giúp … See more