Bạn Hòa Nguyễn tình nguyện viện đang tham gia chống dịch tại Gò Vấp .

Bạn Hòa Nguyễn tình nguyện viện đang tham gia chống dịch tại Gò Vấp .
Chúc em và các anh chị tuyến đầu thật nhiều sức khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hiện tại thành đoàn HCM đang kêu gọi tình nguyện viên đăng kí tham gia chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

ACE trong CLB mình nếu có thể hay tham gia nơi tuyến đầu này nhé.
Link đăng kí tham gia: http://bit.ly/DkTNV19