Bếp cơm vùng cao cho các em nhỏ định kì hàng tháng sẽ giúp các em nhỏ không phải nhịn

Bếp cơm vùng cao cho các em nhỏ định kì hàng tháng sẽ giúp các em nhỏ không phải nhịn đói khi đến trường nữa anh chị ạ.
Hiện tại bếp cơm sẽ nấu 4 ngày 1 tuần, đã có đơn vị tài trợ 2 ngày/1 tuần, CLB sẽ hỗ trợ 2 ngày còn lại là 8 ngày /1 tháng = 96 ngàn để nuôi 01 em đi học anh chị ạ, ở trên bản có 120 em thuộc diện đặc biệt, anh chị đồng hành cùng các em, nuôi các em đi học nhé.
Link chi tiết về dự án nuôi em đi học: https://bitly.com.vn/ggmvcv

#CLBTUTHIENANHSAO
#THIENNGUYENTUTE
#BEPYEUTHUONG
#TUTHIENVUNGCAO