Bếp Yêu Thương – Cơm Có Thịt luôn là 1 hoạt động không thể thiếu trong những chuyến đi vùng

Bếp Yêu Thương – Cơm Có Thịt luôn là 1 hoạt động không thể thiếu trong những chuyến đi vùng cao của Ánh Sao.
Tháng 11 này chúng ta cũng mang những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đến với các bé Hà Giang và Đắk Nông nhé ạ