Bếp Yêu Thương sẽ bắt đầu nổi lửa từ tháng 3 và sẽ diễn ra trong 2 ngày chủ nhật

Bếp Yêu Thương sẽ bắt đầu nổi lửa từ tháng 3 và sẽ diễn ra trong 2 ngày chủ nhật hàng tháng nhé cả nhà.
CLB dự kiến sẽ nấu mỗi đợt 1000 phần cơm, mỗi phần cơm có 4 món ăn đầy đủ dinh dưỡng + trái cây + nước suối.
Thời gian nấu là từ 6h sáng và bắt đầu gửi cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện tại HCM là lúc 15h chiều.

Tháng 3 này chúng ta có hẹn với nhau cùng trao gửi yêu thương trong chương trình Bếp Yêu Thương nhé đại gia đình Ánh Sao.
#CLBTUTHIENANHSAO
#THIENNGUYENTUTE
#BEPYEUTHUONG
#COMTUTHIEN