Bếp Yêu Thương.

Bếp Yêu Thương.
Không chỉ mang lại những phần cơm đầy đủ dinh dưỡng, bếp cơm còn tạo niềm tin giúp người nghèo, người khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống.
#CLBTUTHIENANHSAO

#THIENNGUYENTUTE
#BEPYEUTHUONG
#COMTUTHIEN