Bữa ăn này chỉ có 6000đ.

Bữa ăn này chỉ có 6000đ.
1 tuần 48K và 1 tháng 192K là bạn đã giúp đỡ được 1 bạn nhỏ vùng cao được ăn uống đủ chất và tiếp tục đến trường.
Năm ngoái có 352 anh chị Mạnh Thường Quân thông qua CLB Từ Thiện Ánh Sao hỗ trợ ngày 2 bữa ăn từ thứ 2 đến thứ 5 trong suốt năm học 2021-2022 cho 662 em nhỏ.

Khi bạn tham gia dự án CLB sẽ báo cáo hình ảnh bữa ăn của bé mỗi tuần cho anh chị đỡ đầu để giám sát quyên góp.
Hiện tại chúng mình đang tìm anh chị đỡ đầu cho các bé năm học 2022-2023 tới đây.
Có 1500 bé tại Quảng Nam, Quảng Trị, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang đang cần hỗ trợ cải thiện bữa ăn trong dự án bữa ăn 6000đ này.
Anh chị và các bạn đồng hành cùng các bé nhé.