Bữa trưa hôm nay của em nhỏ người đồng bào Mông trên bản anh chị ạ.

Bữa trưa hôm nay của em nhỏ người đồng bào Mông trên bản anh chị ạ.
Sắp tới đây CLB sẽ lên bản hỗ trợ cho các em, anh chị và các bạn đồng hành cùng các em nhé.