Cả hành trình từ 7h tối đến 23h đêm của hơn 20 thành viên cho công tác hậu cần.

Cả hành trình từ 7h tối đến 23h đêm của hơn 20 thành viên cho công tác hậu cần.
Xúm xít, xếp xếp, gói gói, đóng đóng, ghi ghi, mỗi người một tay cùng nhau. Những giọt mồ hôi lã chã, những đôi tay đen sì vì soạn hàng, đóng hàng, những đôi chân rệu rã vì mệt, nhưng hơn hết, tinh thần của các bạn thật tuyệt vời. 4 tiếng đồng hồ cho cả một hành trình TẾT YÊU THƯƠNG.
Cảm ơn team hậu cần, cảm ơn các bạn đã góp mỗi người một tay cho chương trình năm này.