Các cô giáo mầm non tại Yên Bái tận dụng đá dưới suối để xây dựng không gian vui chơi

Các cô giáo mầm non tại Yên Bái tận dụng đá dưới suối để xây dựng không gian vui chơi cho các bé mầm non.
Cảm phục tinh thần chịu khó và sáng tạo của các cô giáo vùng cao.