Các cô giáo và phụ huynh điểm trường Nả Dề Thàng dọn dẹp khuôn viên quanh trường để đón các

Các cô giáo và phụ huynh điểm trường Nả Dề Thàng dọn dẹp khuôn viên quanh trường để đón các bé trong năm học mới.
Điểm trường này có 25 em được bố mẹ, anh chị nuôi cơm trong dự án bữa ăn 6000đ Cơm Vùng Cao, chỉ ít ngày nữa thôi là bố mẹ, anh chị nuôi được thấy các bé rồi ạ