Các em nhỏ tại điểm trường Dào Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái năm học tới sẽ

Các em nhỏ tại điểm trường Dào Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái năm học tới sẽ có 20 bé lớp nhà trẻ được anh chị đỡ đầu nuôi cơm trong dự án bữa ăn 6000đ ”Cơm Vùng Cao”.
Năm ngoái do gia đình khó khăn nên các bé mang cơm cặp lồng đến trường, năm tới các bé đã được bố mẹ, anh chị đỡ đầu hỗ trợ nên sẽ được các cô nấu những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, đi học giờ không chỉ ăn no mà còn ăn ngon anh chị ạ.