Cánh đồng lúa của bà con người đồng bào Mông trên bản vùng cao.

Cánh đồng lúa của bà con người đồng bào Mông trên bản vùng cao.