Cập nhật tình hình cứu trợ 550 nhân khẩu tại Huế.

Cập nhật tình hình cứu trợ 550 nhân khẩu tại Huế.
Thành viên Ánh Sao trực tiếp tác chiến tại đây.