Cập nhật tình hình trời đã ngừng mưa, nhưng nước vẫn chưa rút, các hộ dân trong vùng ngập đang

Cập nhật tình hình trời đã ngừng mưa, nhưng nước vẫn chưa rút, các hộ dân trong vùng ngập đang thiếu trầm trọng lương thực và nước sạch.
Ngày hôm nay CLB sẽ hỗ trợ cho 2350 hộ, công tác hỗ trợ đang rất khẩn cấp, mọi người ơi, chung tay giúp đỡ bà con trong thời khắc khó khăn với ạ.
CLB đang trong vùng ngập lụt, quyên góp sẽ đến tay bà con nhanh nhất có thể ạ.