CẬP NHẬT ỦNG HỘ LẦN 03.

CẬP NHẬT ỦNG HỘ LẦN 03.
CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật danh sách Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ quỹ nuôi em vùng cao đi học 25/04 và bếp cơm từ thiện tháng 04.
_Tổng quyên góp CLB đã nhận: 37,310,000VND.

_Hiện kinh phí hỗ trợ các em nhỏ vùng cao và bếp cơm từ thiện định kì CLB đang cần hỗ trợ là: 54,210,000VND.
?53. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 20:19′ ngày 31/03/2021 với nội dung “NGOC TRANG ung ho bep com” ủng hộ 500,000VND.
?54. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 21:58′ ngày 31/03/2021 với nội dung “ung ho ctrinh thang 4” ủng hộ 500,000VND.
?55. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 22:42′ ngày 31/03/2021 với nội dung “QUY NUOI EM THANG 4” ủng hộ 500,000VND.
?56. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 22:47′ ngày 31/03/2021 với nội dung “Ung ho T4 CLB ANH SAO” ủng hộ 1,000,000VND.
?57. Bạn Thuỳ Trang ủng hộ 300,000VND.
?58. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Tiên Phong Bank của CLB vào lúc 08:43′ ngày 01/04/2021 với nội dung “Quy nuoi em thang 4” ủng hộ 200,000VND.
?59. Chị Thuỷ Nguyễn ủng hộ 500,000VND.
?60. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 09:35′ ngày 01/04/2021 với nội dung “Ung Ho Quy Nuoi Em” ủng hộ 50,000VND.
?61. Chị Ngô Thị Thanh Thủy ủng hộ 500,000VND.
?62. Chị Nga Thu ủng hộ 300,000VND.
?63. Bạn Trang Huỳnh ủng hộ 500,000VND.
?64. Anh Phạm Tiến Dũng ủng hộ 300,000VND.
?65. Chị Tony Dang ủng hộ 1,000,000VND.
?66. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 21:57′ ngày 01/04/2021 với nội dung “Nguyen Thi Thu Ngan- Ung Ho Bep Yeu Thuong” ủng hộ 200,000VND.
?67. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 11:54′ ngày 02/04/2021 với nội dung “TRAN THI HONG QUYEN – Ung ho bep yeu thuong” ủng hộ 300,000VND.
?68. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 17:31′ ngày 02/04/2021 với nội dung “ Nguyet, Quy nuoi em thang 4” ủng hộ 200,000VND.