Hỗ trợ bà con người vô gia cư

100%

Kính gửi: Quý Mạnh Thường Quân, Nhà Hảo Tâm, Thiện Nguyện Viên, Thành viên CLB Từ Thiện Ánh Sao.

Ngày hôm nay chỉ thị 16 bắt đầu được thực hiện, có rất nhiều hoàn cảnh là người vô gia cư đang gặp khó khăn, những ngày trước đây bà con còn được hỗ trợ ít nhiều từ nhiều đơn vị, tổ chức, nhưng thời điểm hiện tại cũng đã phải tạm ngưng theo chỉ thị 16.

Đây là lúc bà con rất ngặt nghèo, hiện tại CLB có các bạn thành viên CLB đang hỗ trợ tại tuyến đầu có thể hỗ trợ gửi quà cho bà con vô gia cư trong 15 ngày giãn cách.

Sau khi kêu gọi hỗ trợ cho bà con khu vực phong tỏa, nay CLB xin kêu gọi hỗ trợ bà con người vô gia cư, nhằm giúp đỡ bà con trong giai đoạn khó khăn này.

_ Mỗi phần quà bao gồm: Mì tôm, bánh ngọt, sữa, xúc xích, nước suối, khẩu trang y tế.

Mọi đóng góp và ủng hộ xin gửi về:
_TK Vietcombank: 007 100 113 9422, chủ tài khoản Nguyễn Quốc Tiến, chi nhánh Cộng Hòa Tân Bình , Hồ Chí Minh.
Nội dung chuyển khoản: Tên FB - UH NGUOI VO GIA CU.

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

Chị Phan Long ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:17\' với nội dung \'\'Ho tro nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
50000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:26\' với nội dung \'\'...\'\' ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:31\' với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:34\' với nội dung \'\' FB UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
300000 vnđ
Bạn Anna Nguyen ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:42\' với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
100000 vnđ
Bạn Mẫn Hy ủng hộ
500000 vnđ
Chị Liesei Ling ủng hộ
300000 vnđ
Bạn Hoàng Duy Anh ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:03\' ngày 10/07 với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu cam on cac anh chi a\'\' ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:04\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Ung ho nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:09\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Chuyen tien ung ho nguoi gia cu\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Chị Chau Tran ủng hộ
300000 vnđ
Bạn Hoàng Thị Chinh ủng hộ
500000 vnđ
Chị Tính Mai ủng hộ
500000 vnđ
Chị Xuân Lê ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Quý Nguyễn ủng hộ
300000 vnđ
Chị Huynh Tien ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:24\' ngày 10/07 với nội dung \'\'XIN GIAU TEN - TIEN GIUP MOI NGUOI NHE\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:55\' ngày 10/07 với nội dung \'\'...\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:26\' ngày 10/07 với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:29\' ngày 10/07 với nội dung \'\'uh nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:54\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Thanh tam dao ung ho nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Chị Hue Pham ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Quach Anh Thư ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:54\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Miatran - UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:25\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Ung ho\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Chị Minh Minh Nguyễn ủng hộ
300000 vnđ
Chị Ngoc Loi ủng hộ
500000 vnđ
Chị Anhnga Hoang ủng bộ
500000 vnđ
Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ
250000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:09\' ngày 10/07 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU…\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:20\' ngày 10/07 với nội dung “UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:21\' ngày 10/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
50000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:38\' ngày 10/07 với nội dung “Thanh Son -UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
50000 vnđ
Chị Nguyen Quynh Chau ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Hang Le ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Bach Thao Luong ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Cúc Béo ủng hộ
500000 vnđ
Chị Trang ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:13\' ngày 10/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Dai Vu Hoai An ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:25\' ngày 10/07 với nội dung “Chuyen tien uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:43\' ngày 10/07 với nội dung “MTQ.UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:02\' ngày 10/07 với nội dung “KIM PHUNG ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:19\' ngày 10/07 với nội dung “Em trinh ck” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:34\' ngày 10/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Anh Nguyen Tien Tran ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:29\' ngày 10/07 với nội dung “kim cuc_ ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:39\' ngày 10/07 với nội dung “Chut tam long gui quy...” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:42\' ngày 10/07 với nội dung “BICH PHUONG Ung Ho Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Anh Nguyet ủng hộ
5000000 vnđ
Bạn Jessie Nguyen ủng hộ
50000 vnđ
Anh Phạm Tiến Dũng ủng hộ
200000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500000 vnđ
Chị Hương Dương ủng hộ
300000 vnđ
Chị An Đặng ủng hộ
300000 vnđ
Chị Quynh Nhu Quan ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:08\' ngày 10/07 với nội dung “CCG Ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Nhat Linh ủng hộ
500000 vnđ
CTY TIEP VAN CHAN THANH ủng hộ
5000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:48\' ngày 10/07 với nội dung “UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Cỏ Dại ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 19:45\' ngày 10/07 với nội dung “UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:23\' ngày 10/07 với nội dung “Lecamtu UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:09\' ngày 10/07 với nội dung “My Kieu-ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
300000 vnđ
Bạn Huệ ủng hộ
300000 vnđ
Chị Van Anh Phan Le ủng hộ
500000 vnđ
Chị Maggie Pham ủng hộ
300000 vnđ
Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
12000000 vnđ
Bạn Thunguyet Le và bạn ủng hộ
700000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:14\' ngày 10/07 với nội dung “Lethuvan UH Nguoi Vo GIA CU” ủng hộ
500000 vnđ
Chị MyChi Le ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Nguyễn Ngọc Hạnh ủng hộ
200000 vnđ
Chị Nhung Le ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:04\' ngày 11/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Jessie Lu ủng hộ
300000 vnđ
Chị Alex Nguyen ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:17\' ngày 11/07 với nội dung “Chau Ho UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
100000 vnđ
Chị Mến bạn của bạn Thunguyet Le ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:41\' ngày 11/07 với nội dung “Chi Huong - ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Lưu Tuyền ủng hộ
500000 vnđ
Bạn của bạn Sang Lê ủng hộ
500000 vnđ
Bạn PHAM KINH DO ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:26\' ngày 11/07 với nội dung “Meozuzone UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:41\' ngày 11/07 với nội dung “Ngoc ung ho tu thien.Cam on mn nhiet tinh giup do...” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Đậu Thi Liên Lan ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:51\' ngày 11/07 với nội dung “Em Giang chuyen tien UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:26\' ngày 11/07 với nội dung “uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:21\' ngày 11/07 với nội dung “Tram Anh UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Thuỳ Trang Lê ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 17:30\' ngày 11/07 với nội dung “AT THOAI- UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Liên Hương bạn chị Ngoc Anh Nguyen ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:48\' ngày 11/07 với nội dung “Minh Nhat UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
100000 vnđ
Bạn Dung ủng hộ
200000 vnđ
Chị Nguyen Thuy ủng hộ
200000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:04\' ngày 11/07 với nội dung “Ung Ho Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Phạm Hồng Nhung ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:15\' ngày 11/07 với nội dung “Xin ung ho nguoi vo gia cu.C.Trang” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Hau Nguyen Hoang ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Dai Tran ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:53\' ngày 11/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:49\' ngày 11/07 với nội dung “Ban Tuyen Hoan ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Vo Thuy ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:04\' ngày 11/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:25\' ngày 11/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
50000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 04:55\' ngày 12/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
250000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:26\' ngày 12/07 với nội dung “Nguyen Ha My - ungho nguoi vo gia cu -sai gon khoi benh...” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:02\' ngày 12/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Lam Thị Nguyễn ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:35\' ngày 12/07 với nội dung “NGUYEN THI THAM - UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:13\' ngày 12/07 với nội dung “No Huynh - UH NGUOI VO GIA CU…” ủng hộ
300000 vnđ
Bạn Trang Huỳnh ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Hà Duyên ủng hộ
200000 vnđ
Chị Phan Thị Mỹ Tiên ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:43\' ngày 12/07 với nội dung “Thanh Kieu UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
300000 vnđ
Nhóm bạn Thảo Trinh ủng hộ
2000000 vnđ
Bà Trần Thị Chính pháp danh Le Phuong thông qua cô Hieu Nguyen Dang ủng hộ
2000000 vnđ
Bác Phạm Thiện Cơ thông qua cô Hieu Nguyen Dang ủng hộ
2000000 vnđ
Chú Đặng Tiến Hiếu thông qua cô Hieu Nguyen Dang ủng hộ
2000000 vnđ
Anh Duong Thanh ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:52\' ngày 12/07 với nội dung “UH NG VO GIA CU” ủng hộ
100000 vnđ
Chị Bùi Mai Lâm ủng hộ
200000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:56\' ngày 12/07 với nội dung “Ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
100000 vnđ
Bạn Quý Nguyễn ủng hộ
400000 vnđ
Bạn PHUC HA thông qua bạn Sang Lê ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:42\' ngày 12/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500000 vnđ
Cô Thi Than Hai ủng hộ
6500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:50\' ngày 12/07 với nội dung “LE THI CAM NHUNG…” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 06:32\' ngày 13/07 với nội dung “ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Lê Thị Ngọc Đào ủng hộ
200000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
1500000 vnđ
Bạn Su Picachu ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Lan Ngoc ủng hộ
1500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:37\' ngày 13/07 với nội dung “ung ho sai gon” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:08\' ngày 13/07 với nội dung “Thanh Huong Thanh ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:40\' ngày 13/07 với nội dung ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
199000 vnđ
Bạn của bạn Đường Linh ủng hộ
100000 vnđ
Chị Huynh Tien ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Tùng Em ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Thái Lê Ngọc ủng hộ
200000 vnđ
Chị Ngoc Anh Phan Le ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:30\' ngày 13/07 với nội dung “DAO HUU LIEM chuyen tien” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:00\' ngày 14/07 với nội dung “NGUYEN TRIEU THANH TAM ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:01\' ngày 14/07 với nội dung “Sg quyet thang dai dich” ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 05:15\' ngày 14/07 với nội dung “Ung ho clb Anh Sao” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500000 vnđ
Chị Ngọc Mỹ ủng hộ
300000 vnđ
Nhóm bạn chị Thu Dung ủng hộ
3300000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Nguyễn Ngọc Lan ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Nguyên Trần ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:10\' ngày 14/07 với nội dung “noName - UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500000 vnđ
Bạn anh Để ủng hộ
10000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:11\' ngày 14/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Trần Thế Đạt ủng hộ
800000 vnđ
Bạn Kim Nga ủng hộ
200000 vnđ
Bạn của bạn Thái Lê Ngọc ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:06\' ngày 14/07 với nội dung “BACH NGOC CK ANH TRUNG” ủng hộ
100000 vnđ
Chị Mona Pham và bạn ủng hộ
5300000 vnđ
Chị Trang Nguyễn ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:06\' ngày 15/07 với nội dung “sai gon co len” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:37\' ngày 15/07 với nội dung “NGUYEN THIEN TOAN - Ho tro nguoi vo gia cu...” ủng hộ
10000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:19\' ngày 15/07 với nội dung “Wendy Nguyen _ UH Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:20\' ngày 15/07 với nội dung “Chi Hang Kien Pho quang gui UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Trang Nguyen ủng hộ
300000 vnđ
Bạn DIEM OANH ủng hộ
500000 vnđ
Bạn chị Mona Pham ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:39\' ngày 15/07 với nội dung “LUONG YEN HANH - unghoquytuthien” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:50\' ngày 15/07 với nội dung “Ung ho vo gia cu” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Lien Huong ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Vũ Thị Thùy Trang ủng hộ
1500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:08\' ngày 15/07 với nội dung “Fb Hoang Thao UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:51\' ngày 15/07 với nội dung “Ngan Khoa - UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:43\' ngày 15/07 với nội dung “Huyen nguyen ung ho covid” ủng hộ
200000 vnđ
Anh Cuong Ngo ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Nguyễn Thùy Duyên ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:48\' ngày 16/07 với nội dung “Uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
50000 vnđ
Bạn Vi Vi ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:54\' ngày 16/07 với nội dung “Mai NG UH Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
1000000 vnđ
Cô Hương ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn anh Để ủng hộ
10000000 vnđ
Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
3500000 vnđ
Bạn Chu Yên ủng hộ
500000 vnđ
Chị Trần Minh Anh ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:06\' ngày 16/07 với nội dung “VU NHU QUYNH - Ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
100000 vnđ
Chị Tiên Lương ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Anh Nguyet ủng hộ
5000000 vnđ
Con trai chị Lam Thị Nguyễn ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:27\' ngày 16/07 với nội dung “NGUYEN THI HUONG ung ho SG chong dich” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân thông qua bạn Kim Hương ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:42\' ngày 17/07 với nội dung “Dinh Quynh Nhu - Cong ty An Luat - UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Nga Thu ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Tuyet Anh ủng hộ
500000 vnđ
Anh BU ER ủng hộ
2000000 vnđ
Bạn Duyen Tinh Tú ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:14\' ngày 17/07 với nội dung “TRAN TIEN NGUYEN UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:23\' ngày 17/07 với nội dung “PHAM THI THANH LOAN chuyen tien cho ba con ngheo...” ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:43\' ngày 17/07 với nội dung “Ung ho clb Anh Sao” ủng hộ
200000 vnđ
Bạn PHUONG UYEN ủng hộ
200000 vnđ
Chị Vanthy ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:56\' ngày 17/07 với nội dung “Chi Vanthy Nguyen Vaughn ung ho ba con vo gia cu” ủng hộ
4600000 vnđ
Bạn HO SY LINH ủng hộ
200000 vnđ
Chị Hoai Hoang ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Trần Minh Anh ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
11500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:03\' ngày 18/07 với nội dung “Phuong - UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:15\' ngày 18/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
300000 vnđ
Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:26\' ngày 18/07 với nội dung “Vuong ck clb Anh Sao de ho tro nguoi dan vo gia cu” ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
300000 vnđ
Chị Phuc Phan ủng hộ
1000000 vnđ
Anh Cuong Nguyen đại diện nhóm NoName ủng hộ
3250000 vnđ
Bạn chị Lien Huong ủng hộ
10000000 vnđ
Chị Le Cam Tu ủng hộ
500000 vnđ
Cô Hương ủng hộ
5000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:16\' ngày 18/07 với nội dung “Tram Tran - UH BA CON KHO KHAN” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:29\' ngày 18/07 với nội dung “LE VU THUY VY chuyen tien phu clb cho cac hoan canh kho khan...” ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:01\' ngày 18/07 với nội dung “chuyen quyen gop ung ho nguoi kho khan do dich” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Kitty Son ủng hộ
5000000 vnđ
Chị Alex Nguyen ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:52\' ngày 18/07 với nội dung “TRAN QUOC KHANH chuyen tien UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Trang Nhắng Nướng ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:39\' ngày 18/07 với nội dung “PHN - UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:40\' ngày 18/07 với nội dung “HO TRO SAI GON. CAM ON CLB ANH SAO” ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Bé Hạnh ủng hộ
500000 vnđ
Cô Thi Thuy Le ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Thủy Nguyễn ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 06:22\' ngày 19/07 với nội dung “ung ho ba con vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Cẩm Vân Nguyễn ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:10\' ngày 19/07 với nội dung “NGUYEN NGOC HANH LOAN -UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:24\' ngày 19/07 với nội dung “hotrobaconSaiGon” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:31\' ngày 19/07 với nội dung “Ung ho mua covid anh giau ten giup em nha” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:38\' ngày 19/07 với nội dung “Ung ho ba con vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Quyen Phuong Pham ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Hồ Mộng Tuyền kết nối Mạnh Thường Quân ủng hộ
3000000 vnđ
Bạn Nguyễn Minh Ngọc ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Ngoc Anh Nguyen ủng hộ
5200000 vnđ
Chị Nga Thu ủng hộ
500000 vnđ
Gia đình cô chú Le Duc Hanh, Quang Ninh ủng hộ
5000000 vnđ
Gia đình anh chị Binh An, Nguyen Nhung ủng hộ
468868 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:02\' ngày 19/07 với nội dung “NGUYEN THUC VY ho tro ba con” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:24\' ngày 19/07 với nội dung “Thao Le Quy UH BA CON KHO KHAN” ủng hộ
5000000 vnđ
Chị Ngoc Nguyen ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Lê Ngọc Ánh ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:27\' ngày 19/07 với nội dung “Ung ho nguoi dan SG mua Covid” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Hạnh bạn chị Tuoi Ngo ủng hộ
1300000 vnđ
Chị Truong Thi Thuy Tien ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:11\' ngày 19/07 với nội dung “Chuyen tien ung ho vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:52\' ngày 19/07 với nội dung “Em xin chuyen mot it chi phi cho cac co bac vo gia cu....” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:58\' ngày 19/07 với nội dung “Xuong sx do an thuc pham dong lanh Huy Nga....” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Tuong Vj Bui ủng hộ
100000 vnđ
Chị Bich Truong Thi Ngoc ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Ngọc Thanh ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:11\' ngày 20/07 với nội dung “HUYNH THI NO - UH Nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Chân Trời Mời ủng hộ
300000 vnđ
Chị Thúy bạn chị Tuoi Ngo ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:53\' ngày 20/07 với nội dung “Hoang Trang Bui _UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
600000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:48\' ngày 20/07 với nội dung “Ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Chau Tran ủng hộ
300000 vnđ
Chị Sala Inu ủng hộ
500000 vnđ
Anh Sang Truong ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Hanh Nguyen ủng hộ
1000000 vnđ
Cô Lan Tây Ninh ủng hộ
700000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:48\' ngày 20/07 với nội dung “KIM CHI - UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
300000 vnđ
Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 17:05\' ngày 20/07 với nội dung “Chuyen tien uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
300000 vnđ
Chị Truc Pham ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:38\' ngày 20/07 với nội dung “Ung ho rau cu gao mi” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:15\' ngày 21/07 với nội dung “Ung Ho Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Liên Hương bạn chị Ngoc Anh Nguyen ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Bich Lieu Vuong ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Trần Minh Anh ủng hộ
300000 vnđ
Chị Quỳnh Anh Đoàn ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:45\' ngày 21/07 với nội dung “UH NG VO GIA CU” ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:45\' ngày 21/07 với nội dung “UH CHONG DICH” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:06\' ngày 21/07 với nội dung “Em gui 2tr de CLB ho tro ba con” ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Nguyễn Thị Yến Phi ủng hộ
500000 vnđ
Bạn cô Hương Quận 2 ủng hộ
3200000 vnđ
Chị Kitty Son ủng hộ
13000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:12\' ngày 21/07 với nội dung “NGUYEN THI HANG chuyen khoan...” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Kim Ngọc Hanna ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:05\' ngày 22/07 với nội dung “NGUYEN THI XUAN ANH chuyen tien” ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:30\' ngày 22/07 với nội dung “Ung ho nguoi vo gia cu Covid19” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Lan Ngoc ủng hộ
1000000 vnđ
Chị An Đặng và Mạnh Thường Quân ủng hộ
8900000 vnđ
Bạn cô Hương quận 2 ủng hộ
3000000 vnđ
Anh Ho Quang Loi ủng hộ
500000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
500000 vnđ
Chị Le Linh bạn chị Truc Pham ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:44\' ngày 22/07 với nội dung “Xin dc giau ten” ủng hộ
100000 vnđ
Chị Lê Thanh Mai ủng hộ
3000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:22\' ngày 23/07 với nội dung “Fado ung ho nguoi vo gia cu nhom Anh Sao” ủng hộ
2500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:51\' ngày 23/07 với nội dung “UH ANH HUONG COVID” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ
2300000 vnđ
Bạn Minh Thành ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:32\' ngày 23/07 với nội dung “Giup tien sua cho cac be” ủng hộ
1000000 vnđ
Gia đình anh chị Lina Yeung ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Thanh Nga Trần ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Lê Gia Hân ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:12\' ngày 23/07 với nội dung “NHAN DANH THIEN CHUA - BINH AN CHO ANH EM” ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:32\' ngày 23/07 với nội dung “KIM CHI - UH NGUOI VO GIA CU. Cam on nhom” ủng hộ
300000 vnđ
Bạn Lê Quyến ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:40\' ngày 23/07 với nội dung “Chuyen tien cho cac be f0 mua sua” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:45\' ngày 23/07 với nội dung “thung sua cho be” ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:46\' ngày 23/07 với nội dung “HO HUONG LINH - UNG HO SUA CHO CAC BE KHU CACH LI” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:46\' ngày 23/07 với nội dung “VO THI CAM NHUNG - ung ho team Di” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:54\' ngày 23/07 với nội dung “DO TAN PHUC ung ho sua chi cac be” ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Ngan Ha Khuat ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Nga Thu ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:56\' ngày 23/07 với nội dung “Su ying phu tien sua cho cac be” ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ
1200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:55\' ngày 23/07 với nội dung “Ho tro khu cach ly” ủng hộ
50000 vnđ
Chị Oanh bạn chị Ca Canh ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Nguyễn Ngọc Cẩm Kha ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Phan Long ủng hộ
1175000 vnđ
Bạn Nguyễn Duyên ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Cúc Béo ủng hộ
500000 vnđ
Chị Mai Hương ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ mua sữa cho các bé cách li quận 7, SG
700000 vnđ
Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ
2800000 vnđ
Bạn Nhat Linh ủng hộ Sữa cho các bé cách li quận 7 -
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:12\' ngày 24/07 với nội dung “Ung ho mua sua cho cac be” ủng hộ
100000 vnđ
Chị Ngọc Diệp ủng hộ
100000 vnđ
Bạn Thảo ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:35\' ngày 24/07 với nội dung “Uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:01\' ngày 24/07 với nội dung “E tam Thai Nguyen ungg ho” ủng hộ
450000 vnđ
Chị Nguyễn Ngọc Lan Phương ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 19:01\' ngày 24/07 với nội dung “NGOC THUAN - UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Ngoc Nguyen ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:23\' ngày 24/07 với nội dung “TRAN THI HOANG THAO chuyen tien” ủng hộ
100000 vnđ
Bạn Nhi Duong ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Lâm Lì Lợm ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 02:44\' ngày 25/07 với nội dung “Khuong ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
5000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:13\' ngày 25/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
100000 vnđ
Chị Hue Pham ủng hộ
500000 vnđ
Chị Linkdream Nguyễn ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
1700000 vnđ
Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ bà con vô gia cư và sữa cho các em nhỏ cách li quận 7
500000 vnđ
Gia đình chị Dung Nguyen ủng hộ
5000000 vnđ
Cô Lan Hương quận 2 ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:42\' ngày 25/07 với nội dung “UH CLB TU THIEN ANH SAO” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
500000 vnđ
Anh Phạm Tiến Dũng ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:53\' ngày 25/07 với nội dung “Pham Van Pho UT Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:44\' ngày 25/07 với nội dung “Dong hanh cung CLB” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Tham Hong ủng hộ
500000 vnđ
Chị TRAN THI NGOC ANH ủng hộ
500000 vnđ
Chị PHAN NHU NGUYET THANH ủng hộ
500000 vnđ
Chị Trang ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:17\' ngày 26/07 với nội dung “Xin giau ten Chuyen tien ung ho Ba Con kho khan....” ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Nguyễn Thị Mười ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Hưng Nguyễn ủng hộ mua sữa cho các bé khu cách li
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:42\' ngày 26/07 với nội dung “KIM CUONG ck quy tu thien...” ủng hộ
200000 vnđ
Bạn T. Thảo đại diện Bếp Chay HOA DUYEN ủng hộ mua sữa cho các bé trong khu cách li
1020000 vnđ
Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ
1300000 vnđ
Chị Sala Inu ủng hộ mua sữa cho các bé trong khu cách li
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:56\'\' ngày 26/07 với nội dung “Ung ho sua cho cac be F0” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân thông qua chị Thanh Thủy Trịnh ủng hộ
1500000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:43\'\' ngày 26/07 với nội dung “Ngoc tran uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn chị Thanh Thủy Trịnh ủng hộ mua sữa cho các bé trong khu cách li
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:24\'\' ngày 26/07 với nội dung “NHAN DANH THIEN CHUA - BINH AN CHO ANH EM” ủng hộ
2000000 vnđ
Cô Hiền Quận 9 thông qua chị Như Tâm ủng hộ
2000000 vnđ
Anh DAO HUU LIEM ung hộ
300000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
200000 vnđ
Chị Nguyễn Ngọc Quyên ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:31\'\' ngày 27/07 với nội dung “ung ho cac be” ủng hộ
500000 vnđ
Bạn T. Thảo và Mạnh Thường Quân ủng hộ
9996000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:26\'\' ngày 27/07 với nội dung “Ung ho tien sua cho me bau va e be” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân Thừa Thiên Huế thông qua bạn Hồ Mộng Tuyền ủng hộ
7000000 vnđ
Chị Maggie Pham ủng hộ
300000 vnđ
Anh Ho Quang Loi ủng hộ
500000 vnđ
Má Hon thông qua chị Ca Canh ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Thanh Nga Trần ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân thông qua chị Trang ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:31\'\' ngày 28/07 với nội dung “Ung ho ba con SG” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Ngoc Anh Phan Le ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Linh T Tran ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn chị Bích Loan ủng hộ
2000000 vnđ
Chị Trang và dì ủng hộ
1100000 vnđ
Chị Huyen Hoang Hà Nội ủng hộ
10000000 vnđ
Bạn Thảo Trinh ủng hộ
800000 vnđ
Chị Như Tâm đại diện Hội Từ Thiện Tâm Đức ủng hộ
6000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 17:55\'\' ngày 29/07 với nội dung “PHUOC ANH UNG HO BA CON VO GIA CU” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:54\'\' ngày 29/07 với nội dung “Ngoc Tran ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
2000000 vnđ
Anh Trần Công Thanh ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Jessie Lu ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
10000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:01\'\' ngày 30/07 với nội dung “Quocnhims VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:04\'\' ngày 30/07 với nội dung “Chuyen khoang _ VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Trần Công Lâm tại Đà Nẵng ủng hộ
10000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:24\'\' ngày 30/07 với nội dung “Ung ho thuc pham cong nhan ngheo HCM” ủng hộ
300000 vnđ
Chị Athena Lu và bạn ủng hộ cho cụ già tai biến tại Bình Tân
700000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:49\'\' ngày 30/07 với nội dung “UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 19:17\'\' ngày 30/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:39\'\' ngày 30/07 với nội dung “Ho tro mua dich” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:54\'\' ngày 30/07 với nội dung “ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:03\'\' ngày 30/07 với nội dung “Nhat Quynh - UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Jasmine Tran ủng hộ
500000 vnđ
Chị Kim Dung ủng hộ
500000 vnđ
Bạn NHU THUY ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Lam Thị Nguyễn ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:29\'\' ngày 31/07 với nội dung “chi Mai” ủng hộ
2000000 vnđ
Anh Minh Phúc ủng hộ
300000 vnđ
Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ
600000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:33\'\' ngày 31/07 với nội dung “GUI UNG HO CAC CU GIA NEO DON” ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:25\'\' ngày 31/07 với nội dung “Vi ba con kho khan” ủng hộ
500000 vnđ
Anh Sang Truong ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:14\'\' ngày 31/07 với nội dung “ Ngan - UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Vi Vi ủng hộ
300000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500000 vnđ
Anh Tuân bạn chị Tuoi Ngo ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:21\'\' ngày 31/07 với nội dung “Pham toan vi ba con kho khan ” ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Trang Nhắng Nướng ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:04\'\' ngày 31/07 với nội dung “... ” ủng hộ
200000 vnđ
Bạn T. Thảo đại diện Bếp Chay Hoa Duyên ủng hộ
8200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:29\'\' ngày 31/07 với nội dung “C. Trang Ung Ho Ba Con Kho Khan” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:29\'\' ngày 01/08 với nội dung “Dao Ha BNinh uh ba con kho khan” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:35\'\' ngày 01/08 với nội dung “Vi ba con kho khan” ủng hộ
200000 vnđ
Chị Jessie Lu ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:12\'\' ngày 01/08 với nội dung “Moi lanh luong hihi” ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Yu Trịnh ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Nhat Linh ủng hộ
200000 vnđ
Đội Thiện Nguyện Hoa Sen Thủ Đức ủng hộ
1500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
2600000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Tiên ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:09\'\' ngày 01/08 với nội dung “Ngoc Tran ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Lê Thanh Mai ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:36\'\' ngày 01/08 với nội dung “Vi ba con kho khan” ủng hộ
2000000 vnđ
Bạn Trần Thị Kim Anh ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietinbank vào lúc 14:52\'\' ngày 02/08 với nội dung “noname VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn của bạn Trần Thị Kim Anh ủng hộ
500000 vnđ
Chị Oanh bạn Thunguyet Le ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 18:23\'\' ngày 02/08 với nội dung “ VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 20:06\'\' ngày 02/08 với nội dung “ VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 21:20\'\' ngày 02/08 với nội dung “ LE CAM TU UH Ba con vung dich” ủng hộ
500000 vnđ
Chị Thu Dung đại diện nhóm THDs ủng hộ
1800000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 10:06\'\' ngày 03/08 với nội dung \'\'TUYET MINH - UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Stella Malanie ủng hộ
700000 vnđ
Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
1300000 vnđ
Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
1600000 vnđ
Bạn Hạnh Thảo ủng hộ
1500000 vnđ
Chị Bích Loan ủng hộ
1000000 vnđ
Anh Thiên Chương ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn Phạm Hoa Anh Túc ủng hộ
4000000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500000 vnđ
Chị Thoa Le Hà Nội ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 15:37\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'Do thu - UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:12\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'BUI HUU VINH chuyen tien\'\' ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:15\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'Ung ho nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
400000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:36\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'Luong Yen Hanh - VI BA CON KHO KHAN\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Anh Van Mai ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 20:12\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Chị Bùi Thị Tố Như ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 22:10\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'Chi Luan Ha Noi - vi ba con kho khan\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Vo Thuy ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 22:56\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'HUYNH NGUYEN VAN GIANG ho tro ho ngheo\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Chị Le Xinh ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 11:37\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'UNG HO BA CON CHONG DICH\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 11:50\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'Ung ho Tien vi nguoi ngheo\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Nhóm bạn Trâm Phan ủng hộ
7800000 vnđ
Chị Hoàng Thị Thuỷ ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 17:03\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'Ung ho tu thien\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 17:22\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'uh nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Bác Van Thanh ủng hộ
200000 vnđ
Chị Nhi Bắc Ninh ủng hộ
300000 vnđ
Bạn Hoàng Duy Anh ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 23:26\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'Tam An - UH NGUOI VO GIA CU SG\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 05:59\' ngày 06/08 với nội dung \'\'Mong sg binh yen\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Chị Bích Ngọc ủng hộ
500000 vnđ
Chị Nga Thu ủng hộ
1500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 12:21\' ngày 06/08 với nội dung \'\'TRAN THI TRUC NGUYEN chuyen khoan\'\' ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Chau Tran ủng hộ
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 14:00\' ngày 06/08 với nội dung \'\'TRAN QUOC KHANH chuyen tien UH Nguoi kho khan\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 14:18\' ngày 06/08 với nội dung \'\'Bach Thien - UH Nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Kim Hương ủng hộ
600000 vnđ
Chị Tùng Ốc ủng hộ
500000 vnđ
Chị Phạm Trang ủng hộ
300000 vnđ
Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
5000000 vnđ
Chị Mai Lương ủng hộ
300000 vnđ
Anh Tai Nguyen và Team ủng hộ
10000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 10:50\' ngày 07/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU, xin cau nguyen cho moi nguoi co nhieu BINH An vuot qua kho khan\'\' ủng hộ
50000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 11:24\' ngày 07/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
400000 vnđ
Chị Trang ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 12:16\' ngày 07/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 14:12\' ngày 07/08 với nội dung \'\'Quynh Giang UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK ZaloPay vào lúc 14:11\' ngày 07/08 với nội dung \'\'Sai Gon bao dung. Ung ho nhom tiep te tai Sai Gon\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:41\' ngày 07/08 với nội dung \'\' UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:52\' ngày 07/08 với nội dung \'\'THAO LAM - UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
100000 vnđ
Bạn Trang Huỳnh ủng hộ
400000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 18:30\' ngày 07/08 với nội dung \'\' UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Chị Tường Vy bạn chị Trang ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Ngọc Thanh ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 23:10\' ngày 07/08 với nội dung \'\' PTMN NGUYEN UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Chị Vi Hoa ủng hộ
5000000 vnđ
Chị Huyen Hoang ủng hộ
10000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 07:54\' ngày 08/08 với nội dung \'\' NGUYEN HONG NGOC TRAN UH NGUOI VO GIA CU...\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 10:11\' ngày 08/08 với nội dung \'\' NGUYEN THAO YOGA UH NGUOI VO GIA CU...\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Cô Thi Thuy Le ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK ZaloPay vào lúc 08:59\' ngày 08/08 với nội dung \'\'Sai Gon bao dung. Ung ho nhom tiep te tai Sai Gon\'\' ủng hộ
10000 vnđ
Bạn của bạn Thunguyet Le ủng hộ
500000 vnđ
Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
14000000 vnđ
Bạn Kim Nguyên và bạn ủng hộ
500000 vnđ
Chị Kim Phụng ủng hộ
500000 vnđ
Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
5400000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 18:34\' ngày 08/08 với nội dung \'\'VINH DANH THIEN CHUA - BINH AN CHO ANH EM\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 21:49\' ngày 08/08 với nội dung \'\'c ung ho bep com cho nguoi ngheo. c cam on\'\' ủng hộ
100000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Quỳnh Hương ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Hue Pham ủng hộ
500000 vnđ
Chị Sala Inu ủng hộ
500000 vnđ
Dì Loan ủng hộ
1000000 vnđ
Chị Võ Trần Thanh Tuyền ủng hộ
2000000 vnđ
Bạn Võ Thị Phương Thương ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 19:27\' ngày 09/08 với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu. cam on anh\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Bạn Lưu Tuyền ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 20:03\' ngày 09/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 20:32\' ngày 09/08 với nội dung \'\'Khanh Truong - UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
300000 vnđ
Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 08:19\' ngày 10/08 với nội dung \'\'Chung - Uh nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 12:43\' ngày 10/08 với nội dung \'LAM YEN TUYET - UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
170000 vnđ
Bạn Coxanh Bap ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 13:20\' ngày 10/08 với nội dung \'\'Ung ho nguoi vo gia cu.Cam on anh\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Chị Sala Inu ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn NTHL ủng hộ
300000 vnđ
Công Ty CP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế ủng hộ bếp cơm
15000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Zalopay vào lúc 17:07\' ngày 10/08 với nội dung \'\'My Duyen - Sai Gon bao dung.Ung ho nhom tiep te tai Sai Gon\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 19:04\' ngày 10/08 với nội dung \'\'Hanh uh sai gon\'\' ủng hộ
300000 vnđ
Anh Tuấn ủng hộ
500000 vnđ
Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
4000000 vnđ
Cô Vân và cô Quỳnh Anh thông qua bạn Hồ Mộng Tuyền ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 21:39\' ngày 10/08 với nội dung \'\'Ta Thi Hanh ung ho nguoi ngheo\'\' ủng hộ
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 08:56\' ngày 11/08 với nội dung \'\'UNG HO NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 10:00\' ngày 11/08 với nội dung \'\'hang ung ho ng vo gia cu\'\' ủng hộ
2000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 10:50\' ngày 11/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 11:01\' ngày 11/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
200000 vnđ
Anh Lê Hiếu ủng hộ
4000000 vnđ
Bạn Nguyễn Thị Quyến ủng hộ
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 14:38\' ngày 11/08 với nội dung \'\'THAO LAM-UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
100000 vnđ
Chị Kim Ngọc Hanna ủng hộ
300000 vnđ
Chị Cẩm Vân Nguyễn ủng hộ
1000000 vnđ
Bạn cô Hương quận 2 ủng hộ
500000 vnđ
Bạn cô Hương quận 2
300000 vnđ
Bạn Chi Ngô và bạn
1000000 vnđ
Tam An
200000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên
500000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên
300000 vnđ
Liam UH nguoi vo gia cu
1000000 vnđ
NGUYEN THI HUONG mong Sai Gon nhanh khoe lai
100000 vnđ
Cô Huynh Mai Hoa
2000000 vnđ
Chị Nguyen Phuong Thao
300000 vnđ
Ung ho Sai Gon CO LENNN
200000 vnđ
C.Trang Xin Chuyen UH nguoi vo gia cu
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên
2000000 vnđ
Chị Tuoi Ngo
200000 vnđ
Chị Hau Nguyen Hoang
1000000 vnđ
kim nga UH NGUOI VO GIA CU
200000 vnđ
Lý Đồng Hào - Sai Gon bao dung. Ung ho nhom tiep te tai Sai Gon
200000 vnđ
Chị Tiên Lương
1000000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên
200000 vnđ
Ung ho nguoi vo gia cu
300000 vnđ
Mạnh Thường Quân dấu tên
50000 vnđ
Bạn Trần Thế Đạt
800000 vnđ
Chị Huynh Tien