Hỗ trợ bà con người vô gia cư

0

CÒN THIẾU

856

ĐÓNG GÓP

100%

Kính gửi: Quý Mạnh Thường Quân, Nhà Hảo Tâm, Thiện Nguyện Viên, Thành viên CLB Từ Thiện Ánh Sao.

Ngày hôm nay chỉ thị 16 bắt đầu được thực hiện, có rất nhiều hoàn cảnh là người vô gia cư đang gặp khó khăn, những ngày trước đây bà con còn được hỗ trợ ít nhiều từ nhiều đơn vị, tổ chức, nhưng thời điểm hiện tại cũng đã phải tạm ngưng theo chỉ thị 16.

Đây là lúc bà con rất ngặt nghèo, hiện tại CLB có các bạn thành viên CLB đang hỗ trợ tại tuyến đầu có thể hỗ trợ gửi quà cho bà con vô gia cư trong 15 ngày giãn cách.

Sau khi kêu gọi hỗ trợ cho bà con khu vực phong tỏa, nay CLB xin kêu gọi hỗ trợ bà con người vô gia cư, nhằm giúp đỡ bà con trong giai đoạn khó khăn này.

_ Mỗi phần quà bao gồm: Mì tôm, bánh ngọt, sữa, xúc xích, nước suối, khẩu trang y tế.

Mọi đóng góp và ủng hộ xin gửi về:
_TK Vietcombank: 007 100 113 9422, chủ tài khoản Nguyễn Quốc Tiến, chi nhánh Cộng Hòa Tân Bình , Hồ Chí Minh.
Nội dung chuyển khoản: Tên FB - UH NGUOI VO GIA CU.

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

1 Chị Phan Long ủng hộ
500,000 vnđ
2 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:17\' với nội dung \'\'Ho tro nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
50,000 vnđ
3 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:26\' với nội dung \'\'...\'\' ủng hộ
100,000 vnđ
4 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:31\' với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
300,000 vnđ
5 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:34\' với nội dung \'\' FB UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
300,000 vnđ
6 Bạn Anna Nguyen ủng hộ
2,000,000 vnđ
7 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:42\' với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
100,000 vnđ
8 Bạn Mẫn Hy ủng hộ
500,000 vnđ
9 Chị Liesei Ling ủng hộ
300,000 vnđ
10 Bạn Hoàng Duy Anh ủng hộ
200,000 vnđ
11 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:03\' ngày 10/07 với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu cam on cac anh chi a\'\' ủng hộ
300,000 vnđ
12 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:04\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Ung ho nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
13 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:09\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Chuyen tien ung ho nguoi gia cu\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
14 Chị Chau Tran ủng hộ
300,000 vnđ
15 Bạn Hoàng Thị Chinh ủng hộ
500,000 vnđ
16 Chị Tính Mai ủng hộ
500,000 vnđ
17 Chị Xuân Lê ủng hộ
500,000 vnđ
18 Bạn Quý Nguyễn ủng hộ
300,000 vnđ
19 Chị Huynh Tien ủng hộ
500,000 vnđ
20 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:24\' ngày 10/07 với nội dung \'\'XIN GIAU TEN - TIEN GIUP MOI NGUOI NHE\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
21 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:55\' ngày 10/07 với nội dung \'\'...\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
22 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:26\' ngày 10/07 với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
100,000 vnđ
23 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:29\' ngày 10/07 với nội dung \'\'uh nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
300,000 vnđ
24 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:54\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Thanh tam dao ung ho nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
25 Chị Hue Pham ủng hộ
1,000,000 vnđ
26 Chị Quach Anh Thư ủng hộ
200,000 vnđ
27 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:54\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Miatran - UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
28 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:25\' ngày 10/07 với nội dung \'\'Ung ho\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
29 Chị Minh Minh Nguyễn ủng hộ
300,000 vnđ
30 Chị Ngoc Loi ủng hộ
500,000 vnđ
31 Chị Anhnga Hoang ủng bộ
500,000 vnđ
32 Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ
250,000 vnđ
33 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:09\' ngày 10/07 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU…\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
34 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:20\' ngày 10/07 với nội dung “UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
100,000 vnđ
35 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:21\' ngày 10/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
50,000 vnđ
36 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:38\' ngày 10/07 với nội dung “Thanh Son -UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
50,000 vnđ
37 Chị Nguyen Quynh Chau ủng hộ
2,000,000 vnđ
38 Chị Hang Le ủng hộ
1,000,000 vnđ
39 Chị Bach Thao Luong ủng hộ
500,000 vnđ
40 Bạn Cúc Béo ủng hộ
500,000 vnđ
41 Chị Trang ủng hộ
300,000 vnđ
42 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:13\' ngày 10/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200,000 vnđ
43 Chị Dai Vu Hoai An ủng hộ
1,000,000 vnđ
44 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:25\' ngày 10/07 với nội dung “Chuyen tien uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
45 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:43\' ngày 10/07 với nội dung “MTQ.UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
46 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:02\' ngày 10/07 với nội dung “KIM PHUNG ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
47 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:19\' ngày 10/07 với nội dung “Em trinh ck” ủng hộ
200,000 vnđ
48 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:34\' ngày 10/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
49 Anh Nguyen Tien Tran ủng hộ
300,000 vnđ
50 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:29\' ngày 10/07 với nội dung “kim cuc_ ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
300,000 vnđ
51 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:39\' ngày 10/07 với nội dung “Chut tam long gui quy...” ủng hộ
500,000 vnđ
52 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:42\' ngày 10/07 với nội dung “BICH PHUONG Ung Ho Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
200,000 vnđ
53 Chị Anh Nguyet ủng hộ
5,000,000 vnđ
54 Bạn Jessie Nguyen ủng hộ
50,000 vnđ
55 Anh Phạm Tiến Dũng ủng hộ
200,000 vnđ
56 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500,000 vnđ
57 Chị Hương Dương ủng hộ
300,000 vnđ
58 Chị An Đặng ủng hộ
300,000 vnđ
59 Chị Quynh Nhu Quan ủng hộ
500,000 vnđ
60 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:08\' ngày 10/07 với nội dung “CCG Ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
61 Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
1,000,000 vnđ
62 Bạn Nhat Linh ủng hộ
500,000 vnđ
63 CTY TIEP VAN CHAN THANH ủng hộ
5,000,000 vnđ
64 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:48\' ngày 10/07 với nội dung “UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
1,000,000 vnđ
65 Chị Cỏ Dại ủng hộ
500,000 vnđ
66 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 19:45\' ngày 10/07 với nội dung “UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500,000 vnđ
67 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:23\' ngày 10/07 với nội dung “Lecamtu UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500,000 vnđ
68 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:09\' ngày 10/07 với nội dung “My Kieu-ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
300,000 vnđ
69 Bạn Huệ ủng hộ
300,000 vnđ
70 Chị Van Anh Phan Le ủng hộ
500,000 vnđ
71 Chị Maggie Pham ủng hộ
300,000 vnđ
72 Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
12,000,000 vnđ
73 Bạn Thunguyet Le và bạn ủng hộ
700,000 vnđ
74 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:14\' ngày 10/07 với nội dung “Lethuvan UH Nguoi Vo GIA CU” ủng hộ
500,000 vnđ
75 Chị MyChi Le ủng hộ
200,000 vnđ
76 Bạn Nguyễn Ngọc Hạnh ủng hộ
200,000 vnđ
77 Chị Nhung Le ủng hộ
500,000 vnđ
78 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:04\' ngày 11/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
79 Chị Jessie Lu ủng hộ
300,000 vnđ
80 Chị Alex Nguyen ủng hộ
500,000 vnđ
81 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:17\' ngày 11/07 với nội dung “Chau Ho UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
100,000 vnđ
82 Chị Mến bạn của bạn Thunguyet Le ủng hộ
500,000 vnđ
83 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:41\' ngày 11/07 với nội dung “Chi Huong - ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
84 Bạn Lưu Tuyền ủng hộ
500,000 vnđ
85 Bạn của bạn Sang Lê ủng hộ
500,000 vnđ
86 Bạn PHAM KINH DO ủng hộ
200,000 vnđ
87 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:26\' ngày 11/07 với nội dung “Meozuzone UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200,000 vnđ
88 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:41\' ngày 11/07 với nội dung “Ngoc ung ho tu thien.Cam on mn nhiet tinh giup do...” ủng hộ
200,000 vnđ
89 Chị Đậu Thi Liên Lan ủng hộ
200,000 vnđ
90 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:51\' ngày 11/07 với nội dung “Em Giang chuyen tien UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
91 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:26\' ngày 11/07 với nội dung “uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
1,000,000 vnđ
92 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:21\' ngày 11/07 với nội dung “Tram Anh UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500,000 vnđ
93 Chị Thuỳ Trang Lê ủng hộ
2,000,000 vnđ
94 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 17:30\' ngày 11/07 với nội dung “AT THOAI- UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
2,000,000 vnđ
95 Chị Liên Hương bạn chị Ngoc Anh Nguyen ủng hộ
300,000 vnđ
96 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:48\' ngày 11/07 với nội dung “Minh Nhat UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
100,000 vnđ
97 Bạn Dung ủng hộ
200,000 vnđ
98 Chị Nguyen Thuy ủng hộ
200,000 vnđ
99 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
1,000,000 vnđ
100 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:04\' ngày 11/07 với nội dung “Ung Ho Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
200,000 vnđ
101 Bạn Phạm Hồng Nhung ủng hộ
300,000 vnđ
102 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:15\' ngày 11/07 với nội dung “Xin ung ho nguoi vo gia cu.C.Trang” ủng hộ
500,000 vnđ
103 Chị Hau Nguyen Hoang ủng hộ
1,000,000 vnđ
104 Bạn Dai Tran ủng hộ
500,000 vnđ
105 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:53\' ngày 11/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
100,000 vnđ
106 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:49\' ngày 11/07 với nội dung “Ban Tuyen Hoan ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
107 Chị Vo Thuy ủng hộ
100,000 vnđ
108 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:04\' ngày 11/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200,000 vnđ
109 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:25\' ngày 11/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
50,000 vnđ
110 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 04:55\' ngày 12/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
250,000 vnđ
111 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:26\' ngày 12/07 với nội dung “Nguyen Ha My - ungho nguoi vo gia cu -sai gon khoi benh...” ủng hộ
500,000 vnđ
112 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:02\' ngày 12/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200,000 vnđ
113 Chị Lam Thị Nguyễn ủng hộ
200,000 vnđ
114 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:35\' ngày 12/07 với nội dung “NGUYEN THI THAM - UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
115 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:13\' ngày 12/07 với nội dung “No Huynh - UH NGUOI VO GIA CU…” ủng hộ
300,000 vnđ
116 Bạn Trang Huỳnh ủng hộ
500,000 vnđ
117 Bạn Hà Duyên ủng hộ
200,000 vnđ
118 Chị Phan Thị Mỹ Tiên ủng hộ
1,000,000 vnđ
119 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:43\' ngày 12/07 với nội dung “Thanh Kieu UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
300,000 vnđ
120 Nhóm bạn Thảo Trinh ủng hộ
2,000,000 vnđ
121 Bà Trần Thị Chính pháp danh Le Phuong thông qua cô Hieu Nguyen Dang ủng hộ
2,000,000 vnđ
122 Bác Phạm Thiện Cơ thông qua cô Hieu Nguyen Dang ủng hộ
2,000,000 vnđ
123 Chú Đặng Tiến Hiếu thông qua cô Hieu Nguyen Dang ủng hộ
2,000,000 vnđ
124 Anh Duong Thanh ủng hộ
500,000 vnđ
125 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:52\' ngày 12/07 với nội dung “UH NG VO GIA CU” ủng hộ
100,000 vnđ
126 Chị Bùi Mai Lâm ủng hộ
200,000 vnđ
127 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
1,000,000 vnđ
128 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:56\' ngày 12/07 với nội dung “Ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
100,000 vnđ
129 Bạn Quý Nguyễn ủng hộ
400,000 vnđ
130 Bạn PHUC HA thông qua bạn Sang Lê ủng hộ
300,000 vnđ
131 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:42\' ngày 12/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500,000 vnđ
132 Cô Thi Than Hai ủng hộ
6,500,000 vnđ
133 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:50\' ngày 12/07 với nội dung “LE THI CAM NHUNG…” ủng hộ
200,000 vnđ
134 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 06:32\' ngày 13/07 với nội dung “ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
135 Chị Lê Thị Ngọc Đào ủng hộ
200,000 vnđ
136 Chị Phạm Trang ủng hộ
1,500,000 vnđ
137 Bạn Su Picachu ủng hộ
1,000,000 vnđ
138 Chị Lan Ngoc ủng hộ
1,500,000 vnđ
139 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:37\' ngày 13/07 với nội dung “ung ho sai gon” ủng hộ
500,000 vnđ
140 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:08\' ngày 13/07 với nội dung “Thanh Huong Thanh ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
141 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
1,000,000 vnđ
142 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:40\' ngày 13/07 với nội dung ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
199,000 vnđ
143 Bạn của bạn Đường Linh ủng hộ
100,000 vnđ
144 Chị Huynh Tien ủng hộ
500,000 vnđ
145 Bạn Tùng Em ủng hộ
1,000,000 vnđ
146 Bạn Thái Lê Ngọc ủng hộ
200,000 vnđ
147 Chị Ngoc Anh Phan Le ủng hộ
200,000 vnđ
148 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:30\' ngày 13/07 với nội dung “DAO HUU LIEM chuyen tien” ủng hộ
300,000 vnđ
149 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:00\' ngày 14/07 với nội dung “NGUYEN TRIEU THANH TAM ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
100,000 vnđ
150 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:01\' ngày 14/07 với nội dung “Sg quyet thang dai dich” ủng hộ
1,000,000 vnđ
151 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 05:15\' ngày 14/07 với nội dung “Ung ho clb Anh Sao” ủng hộ
200,000 vnđ
152 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500,000 vnđ
153 Chị Ngọc Mỹ ủng hộ
300,000 vnđ
154 Nhóm bạn chị Thu Dung ủng hộ
3,300,000 vnđ
155 Chị Phạm Trang ủng hộ
500,000 vnđ
156 Bạn Nguyễn Ngọc Lan ủng hộ
500,000 vnđ
157 Bạn Nguyên Trần ủng hộ
200,000 vnđ
158 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:10\' ngày 14/07 với nội dung “noName - UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500,000 vnđ
159 Bạn anh Để ủng hộ
10,000,000 vnđ
160 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:11\' ngày 14/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200,000 vnđ
161 Chị Phạm Trang ủng hộ
1,000,000 vnđ
162 Bạn Trần Thế Đạt ủng hộ
800,000 vnđ
163 Bạn Kim Nga ủng hộ
200,000 vnđ
164 Bạn của bạn Thái Lê Ngọc ủng hộ
500,000 vnđ
165 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:06\' ngày 14/07 với nội dung “BACH NGOC CK ANH TRUNG” ủng hộ
100,000 vnđ
166 Chị Mona Pham và bạn ủng hộ
5,300,000 vnđ
167 Chị Trang Nguyễn ủng hộ
500,000 vnđ
168 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:06\' ngày 15/07 với nội dung “sai gon co len” ủng hộ
300,000 vnđ
169 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
2,000,000 vnđ
170 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:37\' ngày 15/07 với nội dung “NGUYEN THIEN TOAN - Ho tro nguoi vo gia cu...” ủng hộ
10,000 vnđ
171 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
1,000,000 vnđ
172 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:19\' ngày 15/07 với nội dung “Wendy Nguyen _ UH Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
100,000 vnđ
173 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:20\' ngày 15/07 với nội dung “Chi Hang Kien Pho quang gui UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
174 Bạn Trang Nguyen ủng hộ
300,000 vnđ
175 Bạn DIEM OANH ủng hộ
500,000 vnđ
176 Bạn chị Mona Pham ủng hộ
1,000,000 vnđ
177 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:39\' ngày 15/07 với nội dung “LUONG YEN HANH - unghoquytuthien” ủng hộ
200,000 vnđ
178 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:50\' ngày 15/07 với nội dung “Ung ho vo gia cu” ủng hộ
300,000 vnđ
179 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1,000,000 vnđ
180 Chị Lien Huong ủng hộ
1,000,000 vnđ
181 Bạn Vũ Thị Thùy Trang ủng hộ
1,500,000 vnđ
182 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:08\' ngày 15/07 với nội dung “Fb Hoang Thao UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
183 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:51\' ngày 15/07 với nội dung “Ngan Khoa - UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200,000 vnđ
184 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:43\' ngày 15/07 với nội dung “Huyen nguyen ung ho covid” ủng hộ
200,000 vnđ
185 Anh Cuong Ngo ủng hộ
500,000 vnđ
186 Bạn Nguyễn Thùy Duyên ủng hộ
100,000 vnđ
187 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:48\' ngày 16/07 với nội dung “Uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
50,000 vnđ
188 Bạn Vi Vi ủng hộ
500,000 vnđ
189 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:54\' ngày 16/07 với nội dung “Mai NG UH Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
1,000,000 vnđ
190 Cô Hương ủng hộ
1,000,000 vnđ
191 Bạn anh Để ủng hộ
10,000,000 vnđ
192 Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
3,500,000 vnđ
193 Bạn Chu Yên ủng hộ
500,000 vnđ
194 Chị Trần Minh Anh ủng hộ
300,000 vnđ
195 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:06\' ngày 16/07 với nội dung “VU NHU QUYNH - Ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
100,000 vnđ
196 Chị Tiên Lương ủng hộ
1,000,000 vnđ
197 Chị Anh Nguyet ủng hộ
5,000,000 vnđ
198 Con trai chị Lam Thị Nguyễn ủng hộ
1,000,000 vnđ
199 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500,000 vnđ
200 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:27\' ngày 16/07 với nội dung “NGUYEN THI HUONG ung ho SG chong dich” ủng hộ
200,000 vnđ
201 Mạnh Thường Quân thông qua bạn Kim Hương ủng hộ
500,000 vnđ
202 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:42\' ngày 17/07 với nội dung “Dinh Quynh Nhu - Cong ty An Luat - UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
2,000,000 vnđ
203 Chị Nga Thu ủng hộ
1,000,000 vnđ
204 Chị Tuyet Anh ủng hộ
500,000 vnđ
205 Anh BU ER ủng hộ
2,000,000 vnđ
206 Bạn Duyen Tinh Tú ủng hộ
200,000 vnđ
207 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:14\' ngày 17/07 với nội dung “TRAN TIEN NGUYEN UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
500,000 vnđ
208 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:23\' ngày 17/07 với nội dung “PHAM THI THANH LOAN chuyen tien cho ba con ngheo...” ủng hộ
1,000,000 vnđ
209 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:43\' ngày 17/07 với nội dung “Ung ho clb Anh Sao” ủng hộ
200,000 vnđ
210 Bạn PHUONG UYEN ủng hộ
200,000 vnđ
211 Chị Vanthy ủng hộ
500,000 vnđ
212 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:56\' ngày 17/07 với nội dung “Chi Vanthy Nguyen Vaughn ung ho ba con vo gia cu” ủng hộ
4,600,000 vnđ
213 Bạn HO SY LINH ủng hộ
200,000 vnđ
214 Chị Hoai Hoang ủng hộ
200,000 vnđ
215 Bạn Trần Minh Anh ủng hộ
300,000 vnđ
216 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
2,000,000 vnđ
217 Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
11,500,000 vnđ
218 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:03\' ngày 18/07 với nội dung “Phuong - UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
219 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:15\' ngày 18/07 với nội dung “UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
300,000 vnđ
220 Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ
200,000 vnđ
221 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:26\' ngày 18/07 với nội dung “Vuong ck clb Anh Sao de ho tro nguoi dan vo gia cu” ủng hộ
1,000,000 vnđ
222 Chị Phạm Trang ủng hộ
300,000 vnđ
223 Chị Phuc Phan ủng hộ
1,000,000 vnđ
224 Anh Cuong Nguyen đại diện nhóm NoName ủng hộ
3,250,000 vnđ
225 Bạn chị Lien Huong ủng hộ
10,000,000 vnđ
226 Chị Le Cam Tu ủng hộ
500,000 vnđ
227 Cô Hương ủng hộ
5,000,000 vnđ
228 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:16\' ngày 18/07 với nội dung “Tram Tran - UH BA CON KHO KHAN” ủng hộ
500,000 vnđ
229 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:29\' ngày 18/07 với nội dung “LE VU THUY VY chuyen tien phu clb cho cac hoan canh kho khan...” ủng hộ
2,000,000 vnđ
230 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:01\' ngày 18/07 với nội dung “chuyen quyen gop ung ho nguoi kho khan do dich” ủng hộ
200,000 vnđ
231 Chị Kitty Son ủng hộ
5,000,000 vnđ
232 Chị Alex Nguyen ủng hộ
500,000 vnđ
233 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:52\' ngày 18/07 với nội dung “TRAN QUOC KHANH chuyen tien UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
1,000,000 vnđ
234 Bạn Trang Nhắng Nướng ủng hộ
200,000 vnđ
235 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:39\' ngày 18/07 với nội dung “PHN - UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200,000 vnđ
236 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:40\' ngày 18/07 với nội dung “HO TRO SAI GON. CAM ON CLB ANH SAO” ủng hộ
1,000,000 vnđ
237 Chị Bé Hạnh ủng hộ
500,000 vnđ
238 Cô Thi Thuy Le ủng hộ
1,000,000 vnđ
239 Chị Thủy Nguyễn ủng hộ
500,000 vnđ
240 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 06:22\' ngày 19/07 với nội dung “ung ho ba con vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
241 Chị Cẩm Vân Nguyễn ủng hộ
500,000 vnđ
242 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:10\' ngày 19/07 với nội dung “NGUYEN NGOC HANH LOAN -UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
243 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:24\' ngày 19/07 với nội dung “hotrobaconSaiGon” ủng hộ
500,000 vnđ
244 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:31\' ngày 19/07 với nội dung “Ung ho mua covid anh giau ten giup em nha” ủng hộ
500,000 vnđ
245 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:38\' ngày 19/07 với nội dung “Ung ho ba con vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
246 Chị Quyen Phuong Pham ủng hộ
200,000 vnđ
247 Bạn Hồ Mộng Tuyền kết nối Mạnh Thường Quân ủng hộ
3,000,000 vnđ
248 Bạn Nguyễn Minh Ngọc ủng hộ
1,000,000 vnđ
249 Chị Ngoc Anh Nguyen ủng hộ
5,200,000 vnđ
250 Chị Nga Thu ủng hộ
500,000 vnđ
251 Gia đình cô chú Le Duc Hanh, Quang Ninh ủng hộ
5,000,000 vnđ
252 Gia đình anh chị Binh An, Nguyen Nhung ủng hộ
468,868 vnđ
253 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:02\' ngày 19/07 với nội dung “NGUYEN THUC VY ho tro ba con” ủng hộ
500,000 vnđ
254 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:24\' ngày 19/07 với nội dung “Thao Le Quy UH BA CON KHO KHAN” ủng hộ
5,000,000 vnđ
255 Chị Ngoc Nguyen ủng hộ
1,000,000 vnđ
256 Chị Lê Ngọc Ánh ủng hộ
500,000 vnđ
257 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:27\' ngày 19/07 với nội dung “Ung ho nguoi dan SG mua Covid” ủng hộ
200,000 vnđ
258 Chị Hạnh bạn chị Tuoi Ngo ủng hộ
1,300,000 vnđ
259 Chị Truong Thi Thuy Tien ủng hộ
200,000 vnđ
260 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:11\' ngày 19/07 với nội dung “Chuyen tien ung ho vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
261 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:52\' ngày 19/07 với nội dung “Em xin chuyen mot it chi phi cho cac co bac vo gia cu....” ủng hộ
200,000 vnđ
262 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:58\' ngày 19/07 với nội dung “Xuong sx do an thuc pham dong lanh Huy Nga....” ủng hộ
500,000 vnđ
263 Chị Tuong Vj Bui ủng hộ
100,000 vnđ
264 Chị Bich Truong Thi Ngoc ủng hộ
500,000 vnđ
265 Bạn Ngọc Thanh ủng hộ
500,000 vnđ
266 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:11\' ngày 20/07 với nội dung “HUYNH THI NO - UH Nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
267 Bạn Chân Trời Mời ủng hộ
300,000 vnđ
268 Chị Thúy bạn chị Tuoi Ngo ủng hộ
500,000 vnđ
269 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:53\' ngày 20/07 với nội dung “Hoang Trang Bui _UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
600,000 vnđ
270 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:48\' ngày 20/07 với nội dung “Ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
271 Chị Chau Tran ủng hộ
300,000 vnđ
272 Chị Sala Inu ủng hộ
500,000 vnđ
273 Anh Sang Truong ủng hộ
1,000,000 vnđ
274 Chị Hanh Nguyen ủng hộ
1,000,000 vnđ
275 Cô Lan Tây Ninh ủng hộ
700,000 vnđ
276 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:48\' ngày 20/07 với nội dung “KIM CHI - UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
300,000 vnđ
277 Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
2,000,000 vnđ
278 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 17:05\' ngày 20/07 với nội dung “Chuyen tien uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
300,000 vnđ
279 Chị Truc Pham ủng hộ
500,000 vnđ
280 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:38\' ngày 20/07 với nội dung “Ung ho rau cu gao mi” ủng hộ
500,000 vnđ
281 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 07:15\' ngày 21/07 với nội dung “Ung Ho Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
200,000 vnđ
282 Chị Liên Hương bạn chị Ngoc Anh Nguyen ủng hộ
1,000,000 vnđ
283 Chị Bich Lieu Vuong ủng hộ
2,000,000 vnđ
284 Chị Trần Minh Anh ủng hộ
300,000 vnđ
285 Chị Quỳnh Anh Đoàn ủng hộ
500,000 vnđ
286 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:45\' ngày 21/07 với nội dung “UH NG VO GIA CU” ủng hộ
1,000,000 vnđ
287 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:45\' ngày 21/07 với nội dung “UH CHONG DICH” ủng hộ
500,000 vnđ
288 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:06\' ngày 21/07 với nội dung “Em gui 2tr de CLB ho tro ba con” ủng hộ
2,000,000 vnđ
289 Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ
200,000 vnđ
290 Bạn Nguyễn Thị Yến Phi ủng hộ
500,000 vnđ
291 Bạn cô Hương Quận 2 ủng hộ
3,200,000 vnđ
292 Chị Kitty Son ủng hộ
13,000,000 vnđ
293 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:12\' ngày 21/07 với nội dung “NGUYEN THI HANG chuyen khoan...” ủng hộ
500,000 vnđ
294 Chị Kim Ngọc Hanna ủng hộ
300,000 vnđ
295 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:05\' ngày 22/07 với nội dung “NGUYEN THI XUAN ANH chuyen tien” ủng hộ
100,000 vnđ
296 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:30\' ngày 22/07 với nội dung “Ung ho nguoi vo gia cu Covid19” ủng hộ
500,000 vnđ
297 Chị Lan Ngoc ủng hộ
1,000,000 vnđ
298 Chị An Đặng và Mạnh Thường Quân ủng hộ
8,900,000 vnđ
299 Bạn cô Hương quận 2 ủng hộ
3,000,000 vnđ
300 Anh Ho Quang Loi ủng hộ
500,000 vnđ
301 Chị Phạm Trang ủng hộ
500,000 vnđ
302 Chị Le Linh bạn chị Truc Pham ủng hộ
500,000 vnđ
303 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:44\' ngày 22/07 với nội dung “Xin dc giau ten” ủng hộ
100,000 vnđ
304 Chị Lê Thanh Mai ủng hộ
3,000,000 vnđ
305 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:22\' ngày 23/07 với nội dung “Fado ung ho nguoi vo gia cu nhom Anh Sao” ủng hộ
2,500,000 vnđ
306 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:51\' ngày 23/07 với nội dung “UH ANH HUONG COVID” ủng hộ
300,000 vnđ
307 Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ
2,300,000 vnđ
308 Bạn Minh Thành ủng hộ
500,000 vnđ
309 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:32\' ngày 23/07 với nội dung “Giup tien sua cho cac be” ủng hộ
1,000,000 vnđ
310 Gia đình anh chị Lina Yeung ủng hộ
2,000,000 vnđ
311 Chị Thanh Nga Trần ủng hộ
500,000 vnđ
312 Bạn Lê Gia Hân ủng hộ
300,000 vnđ
313 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:12\' ngày 23/07 với nội dung “NHAN DANH THIEN CHUA - BINH AN CHO ANH EM” ủng hộ
2,000,000 vnđ
314 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:32\' ngày 23/07 với nội dung “KIM CHI - UH NGUOI VO GIA CU. Cam on nhom” ủng hộ
300,000 vnđ
315 Bạn Lê Quyến ủng hộ
500,000 vnđ
316 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:40\' ngày 23/07 với nội dung “Chuyen tien cho cac be f0 mua sua” ủng hộ
300,000 vnđ
317 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:45\' ngày 23/07 với nội dung “thung sua cho be” ủng hộ
100,000 vnđ
318 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:46\' ngày 23/07 với nội dung “HO HUONG LINH - UNG HO SUA CHO CAC BE KHU CACH LI” ủng hộ
500,000 vnđ
319 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:46\' ngày 23/07 với nội dung “VO THI CAM NHUNG - ung ho team Di” ủng hộ
300,000 vnđ
320 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:54\' ngày 23/07 với nội dung “DO TAN PHUC ung ho sua chi cac be” ủng hộ
2,000,000 vnđ
321 Chị Ngan Ha Khuat ủng hộ
1,000,000 vnđ
322 Chị Nga Thu ủng hộ
500,000 vnđ
323 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:56\' ngày 23/07 với nội dung “Su ying phu tien sua cho cac be” ủng hộ
1,000,000 vnđ
324 Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ
1,200,000 vnđ
325 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:55\' ngày 23/07 với nội dung “Ho tro khu cach ly” ủng hộ
50,000 vnđ
326 Chị Oanh bạn chị Ca Canh ủng hộ
500,000 vnđ
327 Bạn Nguyễn Ngọc Cẩm Kha ủng hộ
1,000,000 vnđ
328 Chị Phan Long ủng hộ
1,175,000 vnđ
329 Bạn Nguyễn Duyên ủng hộ
200,000 vnđ
330 Bạn Cúc Béo ủng hộ
500,000 vnđ
331 Chị Mai Hương ủng hộ
1,000,000 vnđ
332 Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ mua sữa cho các bé cách li quận 7, SG
700,000 vnđ
333 Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ
2,800,000 vnđ
334 Bạn Nhat Linh ủng hộ Sữa cho các bé cách li quận 7 -
500,000 vnđ
335 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 00:12\' ngày 24/07 với nội dung “Ung ho mua sua cho cac be” ủng hộ
100,000 vnđ
336 Chị Ngọc Diệp ủng hộ
100,000 vnđ
337 Bạn Thảo ủng hộ
500,000 vnđ
338 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 16:35\' ngày 24/07 với nội dung “Uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
100,000 vnđ
339 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:01\' ngày 24/07 với nội dung “E tam Thai Nguyen ungg ho” ủng hộ
450,000 vnđ
340 Chị Nguyễn Ngọc Lan Phương ủng hộ
200,000 vnđ
341 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 19:01\' ngày 24/07 với nội dung “NGOC THUAN - UH NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
200,000 vnđ
342 Bạn Ngoc Nguyen ủng hộ
1,000,000 vnđ
343 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:23\' ngày 24/07 với nội dung “TRAN THI HOANG THAO chuyen tien” ủng hộ
100,000 vnđ
344 Bạn Nhi Duong ủng hộ
500,000 vnđ
345 Bạn Lâm Lì Lợm ủng hộ
1,000,000 vnđ
346 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 02:44\' ngày 25/07 với nội dung “Khuong ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
5,000,000 vnđ
347 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:13\' ngày 25/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
100,000 vnđ
348 Chị Hue Pham ủng hộ
500,000 vnđ
349 Chị Linkdream Nguyễn ủng hộ
200,000 vnđ
350 Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
1,700,000 vnđ
351 Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ bà con vô gia cư và sữa cho các em nhỏ cách li quận 7
500,000 vnđ
352 Gia đình chị Dung Nguyen ủng hộ
5,000,000 vnđ
353 Cô Lan Hương quận 2 ủng hộ
1,000,000 vnđ
354 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
300,000 vnđ
355 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:42\' ngày 25/07 với nội dung “UH CLB TU THIEN ANH SAO” ủng hộ
200,000 vnđ
356 Chị Phạm Trang ủng hộ
500,000 vnđ
357 Anh Phạm Tiến Dũng ủng hộ
300,000 vnđ
358 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1,000,000 vnđ
359 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:53\' ngày 25/07 với nội dung “Pham Van Pho UT Nguoi Vo Gia Cu” ủng hộ
200,000 vnđ
360 Chị Phạm Trang ủng hộ
500,000 vnđ
361 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:44\' ngày 25/07 với nội dung “Dong hanh cung CLB” ủng hộ
500,000 vnđ
362 Chị Tham Hong ủng hộ
500,000 vnđ
363 Chị TRAN THI NGOC ANH ủng hộ
500,000 vnđ
364 Chị PHAN NHU NGUYET THANH ủng hộ
500,000 vnđ
365 Chị Trang ủng hộ
500,000 vnđ
366 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:17\' ngày 26/07 với nội dung “Xin giau ten Chuyen tien ung ho Ba Con kho khan....” ủng hộ
1,000,000 vnđ
367 Chị Nguyễn Thị Mười ủng hộ
2,000,000 vnđ
368 Chị Hưng Nguyễn ủng hộ mua sữa cho các bé khu cách li
200,000 vnđ
369 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:42\' ngày 26/07 với nội dung “KIM CUONG ck quy tu thien...” ủng hộ
200,000 vnđ
370 Bạn T. Thảo đại diện Bếp Chay HOA DUYEN ủng hộ mua sữa cho các bé trong khu cách li
1,020,000 vnđ
371 Mạnh Thường Quân thông qua chị An Đặng ủng hộ
1,300,000 vnđ
372 Chị Sala Inu ủng hộ mua sữa cho các bé trong khu cách li
500,000 vnđ
373 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:56\'\' ngày 26/07 với nội dung “Ung ho sua cho cac be F0” ủng hộ
200,000 vnđ
374 Mạnh Thường Quân thông qua chị Thanh Thủy Trịnh ủng hộ
1,500,000 vnđ
375 Chị Phạm Trang ủng hộ
200,000 vnđ
376 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:43\'\' ngày 26/07 với nội dung “Ngoc tran uh nguoi vo gia cu” ủng hộ
1,000,000 vnđ
377 Bạn chị Thanh Thủy Trịnh ủng hộ mua sữa cho các bé trong khu cách li
2,000,000 vnđ
378 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:24\'\' ngày 26/07 với nội dung “NHAN DANH THIEN CHUA - BINH AN CHO ANH EM” ủng hộ
2,000,000 vnđ
379 Cô Hiền Quận 9 thông qua chị Như Tâm ủng hộ
2,000,000 vnđ
380 Anh DAO HUU LIEM ung hộ
300,000 vnđ
381 Chị Phạm Trang ủng hộ
200,000 vnđ
382 Chị Nguyễn Ngọc Quyên ủng hộ
500,000 vnđ
383 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:31\'\' ngày 27/07 với nội dung “ung ho cac be” ủng hộ
500,000 vnđ
384 Bạn T. Thảo và Mạnh Thường Quân ủng hộ
9,996,000 vnđ
385 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:26\'\' ngày 27/07 với nội dung “Ung ho tien sua cho me bau va e be” ủng hộ
200,000 vnđ
386 Mạnh Thường Quân Thừa Thiên Huế thông qua bạn Hồ Mộng Tuyền ủng hộ
7,000,000 vnđ
387 Chị Maggie Pham ủng hộ
300,000 vnđ
388 Anh Ho Quang Loi ủng hộ
500,000 vnđ
389 Má Hon thông qua chị Ca Canh ủng hộ
1,000,000 vnđ
390 Chị Thanh Nga Trần ủng hộ
300,000 vnđ
391 Mạnh Thường Quân thông qua chị Trang ủng hộ
2,000,000 vnđ
392 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:31\'\' ngày 28/07 với nội dung “Ung ho ba con SG” ủng hộ
500,000 vnđ
393 Chị Ngoc Anh Phan Le ủng hộ
200,000 vnđ
394 Bạn Linh T Tran ủng hộ
1,000,000 vnđ
395 Bạn chị Bích Loan ủng hộ
2,000,000 vnđ
396 Chị Trang và dì ủng hộ
1,100,000 vnđ
397 Chị Huyen Hoang Hà Nội ủng hộ
10,000,000 vnđ
398 Bạn Thảo Trinh ủng hộ
800,000 vnđ
399 Chị Như Tâm đại diện Hội Từ Thiện Tâm Đức ủng hộ
6,000,000 vnđ
400 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 17:55\'\' ngày 29/07 với nội dung “PHUOC ANH UNG HO BA CON VO GIA CU” ủng hộ
300,000 vnđ
401 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:54\'\' ngày 29/07 với nội dung “Ngoc Tran ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
2,000,000 vnđ
402 Anh Trần Công Thanh ủng hộ
1,000,000 vnđ
403 Chị Jessie Lu ủng hộ
300,000 vnđ
404 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
10,000,000 vnđ
405 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 08:01\'\' ngày 30/07 với nội dung “Quocnhims VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
200,000 vnđ
406 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:04\'\' ngày 30/07 với nội dung “Chuyen khoang _ VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
1,000,000 vnđ
407 Bạn Trần Công Lâm tại Đà Nẵng ủng hộ
10,000,000 vnđ
408 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:24\'\' ngày 30/07 với nội dung “Ung ho thuc pham cong nhan ngheo HCM” ủng hộ
300,000 vnđ
409 Chị Athena Lu và bạn ủng hộ cho cụ già tai biến tại Bình Tân
700,000 vnđ
410 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 14:49\'\' ngày 30/07 với nội dung “UNG HO NGUOI VO GIA CU” ủng hộ
300,000 vnđ
411 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 19:17\'\' ngày 30/07 với nội dung “UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
500,000 vnđ
412 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:39\'\' ngày 30/07 với nội dung “Ho tro mua dich” ủng hộ
200,000 vnđ
413 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:54\'\' ngày 30/07 với nội dung “ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
414 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:03\'\' ngày 30/07 với nội dung “Nhat Quynh - UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
200,000 vnđ
415 Chị Jasmine Tran ủng hộ
500,000 vnđ
416 Chị Kim Dung ủng hộ
500,000 vnđ
417 Bạn NHU THUY ủng hộ
1,000,000 vnđ
418 Chị Lam Thị Nguyễn ủng hộ
500,000 vnđ
419 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:29\'\' ngày 31/07 với nội dung “chi Mai” ủng hộ
2,000,000 vnđ
420 Anh Minh Phúc ủng hộ
300,000 vnđ
421 Chị Nguyen Phuong Thao ủng hộ
600,000 vnđ
422 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 12:33\'\' ngày 31/07 với nội dung “GUI UNG HO CAC CU GIA NEO DON” ủng hộ
300,000 vnđ
423 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 13:25\'\' ngày 31/07 với nội dung “Vi ba con kho khan” ủng hộ
500,000 vnđ
424 Anh Sang Truong ủng hộ
1,000,000 vnđ
425 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 15:14\'\' ngày 31/07 với nội dung “ Ngan - UH nguoi vo gia cu” ủng hộ
1,000,000 vnđ
426 Bạn Vi Vi ủng hộ
300,000 vnđ
427 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500,000 vnđ
428 Anh Tuân bạn chị Tuoi Ngo ủng hộ
1,000,000 vnđ
429 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 21:21\'\' ngày 31/07 với nội dung “Pham toan vi ba con kho khan ” ủng hộ
500,000 vnđ
430 Bạn Trang Nhắng Nướng ủng hộ
200,000 vnđ
431 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 22:04\'\' ngày 31/07 với nội dung “... ” ủng hộ
200,000 vnđ
432 Bạn T. Thảo đại diện Bếp Chay Hoa Duyên ủng hộ
8,200,000 vnđ
433 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 23:29\'\' ngày 31/07 với nội dung “C. Trang Ung Ho Ba Con Kho Khan” ủng hộ
500,000 vnđ
434 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 09:29\'\' ngày 01/08 với nội dung “Dao Ha BNinh uh ba con kho khan” ủng hộ
500,000 vnđ
435 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 10:35\'\' ngày 01/08 với nội dung “Vi ba con kho khan” ủng hộ
200,000 vnđ
436 Chị Jessie Lu ủng hộ
500,000 vnđ
437 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 11:12\'\' ngày 01/08 với nội dung “Moi lanh luong hihi” ủng hộ
500,000 vnđ
438 Bạn Yu Trịnh ủng hộ
500,000 vnđ
439 Bạn Nhat Linh ủng hộ
200,000 vnđ
440 Đội Thiện Nguyện Hoa Sen Thủ Đức ủng hộ
1,500,000 vnđ
441 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
2,600,000 vnđ
442 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1,000,000 vnđ
443 Chị Tiên ủng hộ
200,000 vnđ
444 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 18:09\'\' ngày 01/08 với nội dung “Ngoc Tran ung ho nguoi vo gia cu” ủng hộ
1,000,000 vnđ
445 Chị Lê Thanh Mai ủng hộ
2,000,000 vnđ
446 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK VIETCOMBANK vào lúc 20:36\'\' ngày 01/08 với nội dung “Vi ba con kho khan” ủng hộ
2,000,000 vnđ
447 Bạn Trần Thị Kim Anh ủng hộ
500,000 vnđ
448 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietinbank vào lúc 14:52\'\' ngày 02/08 với nội dung “noname VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
1,000,000 vnđ
449 Bạn của bạn Trần Thị Kim Anh ủng hộ
500,000 vnđ
450 Chị Oanh bạn Thunguyet Le ủng hộ
500,000 vnđ
451 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 18:23\'\' ngày 02/08 với nội dung “ VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
200,000 vnđ
452 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 20:06\'\' ngày 02/08 với nội dung “ VI BA CON KHO KHAN” ủng hộ
500,000 vnđ
453 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 21:20\'\' ngày 02/08 với nội dung “ LE CAM TU UH Ba con vung dich” ủng hộ
500,000 vnđ
454 Chị Thu Dung đại diện nhóm THDs ủng hộ
1,800,000 vnđ
455 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 10:06\'\' ngày 03/08 với nội dung \'\'TUYET MINH - UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
456 Bạn Stella Malanie ủng hộ
700,000 vnđ
457 Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
1,300,000 vnđ
458 Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
1,600,000 vnđ
459 Bạn Hạnh Thảo ủng hộ
1,500,000 vnđ
460 Chị Bích Loan ủng hộ
1,000,000 vnđ
461 Anh Thiên Chương ủng hộ
1,000,000 vnđ
462 Bạn Phạm Hoa Anh Túc ủng hộ
4,000,000 vnđ
463 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500,000 vnđ
464 Chị Thoa Le Hà Nội ủng hộ
1,000,000 vnđ
465 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 15:37\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'Do thu - UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
466 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:12\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'BUI HUU VINH chuyen tien\'\' ủng hộ
100,000 vnđ
467 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:15\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'Ung ho nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
400,000 vnđ
468 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:36\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'Luong Yen Hanh - VI BA CON KHO KHAN\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
469 Anh Van Mai ủng hộ
500,000 vnđ
470 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 20:12\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
471 Chị Bùi Thị Tố Như ủng hộ
300,000 vnđ
472 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 22:10\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'Chi Luan Ha Noi - vi ba con kho khan\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
473 Chị Vo Thuy ủng hộ
200,000 vnđ
474 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 22:56\'\' ngày 04/08 với nội dung \'\'HUYNH NGUYEN VAN GIANG ho tro ho ngheo\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
475 Chị Le Xinh ủng hộ
1,000,000 vnđ
476 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 11:37\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'UNG HO BA CON CHONG DICH\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
477 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 11:50\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'Ung ho Tien vi nguoi ngheo\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
478 Nhóm bạn Trâm Phan ủng hộ
7,800,000 vnđ
479 Chị Hoàng Thị Thuỷ ủng hộ
500,000 vnđ
480 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 17:03\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'Ung ho tu thien\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
481 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 17:22\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'uh nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
482 Bác Van Thanh ủng hộ
200,000 vnđ
483 Chị Nhi Bắc Ninh ủng hộ
300,000 vnđ
484 Bạn Hoàng Duy Anh ủng hộ
500,000 vnđ
485 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 23:26\'\' ngày 05/08 với nội dung \'\'Tam An - UH NGUOI VO GIA CU SG\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
486 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 05:59\' ngày 06/08 với nội dung \'\'Mong sg binh yen\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
487 Chị Bích Ngọc ủng hộ
500,000 vnđ
488 Chị Nga Thu ủng hộ
1,500,000 vnđ
489 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 12:21\' ngày 06/08 với nội dung \'\'TRAN THI TRUC NGUYEN chuyen khoan\'\' ủng hộ
300,000 vnđ
490 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1,000,000 vnđ
491 Chị Chau Tran ủng hộ
300,000 vnđ
492 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 14:00\' ngày 06/08 với nội dung \'\'TRAN QUOC KHANH chuyen tien UH Nguoi kho khan\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
493 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 14:18\' ngày 06/08 với nội dung \'\'Bach Thien - UH Nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
494 Bạn Kim Hương ủng hộ
600,000 vnđ
495 Chị Tùng Ốc ủng hộ
500,000 vnđ
496 Chị Phạm Trang ủng hộ
300,000 vnđ
497 Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
5,000,000 vnđ
498 Chị Mai Lương ủng hộ
300,000 vnđ
499 Anh Tai Nguyen và Team ủng hộ
10,000,000 vnđ
500 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 10:50\' ngày 07/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU, xin cau nguyen cho moi nguoi co nhieu BINH An vuot qua kho khan\'\' ủng hộ
50,000 vnđ
501 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 11:24\' ngày 07/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
400,000 vnđ
502 Chị Trang ủng hộ
500,000 vnđ
503 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 12:16\' ngày 07/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
504 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 14:12\' ngày 07/08 với nội dung \'\'Quynh Giang UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
100,000 vnđ
505 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK ZaloPay vào lúc 14:11\' ngày 07/08 với nội dung \'\'Sai Gon bao dung. Ung ho nhom tiep te tai Sai Gon\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
506 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:41\' ngày 07/08 với nội dung \'\' UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
507 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 16:52\' ngày 07/08 với nội dung \'\'THAO LAM - UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
100,000 vnđ
508 Bạn Trang Huỳnh ủng hộ
400,000 vnđ
509 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 18:30\' ngày 07/08 với nội dung \'\' UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
510 Chị Tường Vy bạn chị Trang ủng hộ
500,000 vnđ
511 Bạn Ngọc Thanh ủng hộ
500,000 vnđ
512 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 23:10\' ngày 07/08 với nội dung \'\' PTMN NGUYEN UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
513 Chị Vi Hoa ủng hộ
5,000,000 vnđ
514 Chị Huyen Hoang ủng hộ
10,000,000 vnđ
515 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 07:54\' ngày 08/08 với nội dung \'\' NGUYEN HONG NGOC TRAN UH NGUOI VO GIA CU...\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
516 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 10:11\' ngày 08/08 với nội dung \'\' NGUYEN THAO YOGA UH NGUOI VO GIA CU...\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
517 Cô Thi Thuy Le ủng hộ
1,000,000 vnđ
518 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK ZaloPay vào lúc 08:59\' ngày 08/08 với nội dung \'\'Sai Gon bao dung. Ung ho nhom tiep te tai Sai Gon\'\' ủng hộ
10,000 vnđ
519 Bạn của bạn Thunguyet Le ủng hộ
500,000 vnđ
520 Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
14,000,000 vnđ
521 Bạn Kim Nguyên và bạn ủng hộ
500,000 vnđ
522 Chị Kim Phụng ủng hộ
500,000 vnđ
523 Bạn Trung Nguyễn Ngọc ủng hộ
5,400,000 vnđ
524 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 18:34\' ngày 08/08 với nội dung \'\'VINH DANH THIEN CHUA - BINH AN CHO ANH EM\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
525 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 21:49\' ngày 08/08 với nội dung \'\'c ung ho bep com cho nguoi ngheo. c cam on\'\' ủng hộ
100,000 vnđ
526 Mạnh Thường Quân dấu tên ủng hộ
1,000,000 vnđ
527 Chị Quỳnh Hương ủng hộ
1,000,000 vnđ
528 Chị Hue Pham ủng hộ
500,000 vnđ
529 Chị Sala Inu ủng hộ
500,000 vnđ
530 Dì Loan ủng hộ
1,000,000 vnđ
531 Chị Võ Trần Thanh Tuyền ủng hộ
2,000,000 vnđ
532 Bạn Võ Thị Phương Thương ủng hộ
500,000 vnđ
533 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 19:27\' ngày 09/08 với nội dung \'\'UH nguoi vo gia cu. cam on anh\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
534 Bạn Lưu Tuyền ủng hộ
500,000 vnđ
535 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 20:03\' ngày 09/08 với nội dung \'\'UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
200,000 vnđ
536 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 20:32\' ngày 09/08 với nội dung \'\'Khanh Truong - UH nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
300,000 vnđ
537 Chị Tuoi Ngo ủng hộ
500,000 vnđ
538 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 08:19\' ngày 10/08 với nội dung \'\'Chung - Uh nguoi vo gia cu\'\' ủng hộ
1,000,000 vnđ
539 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 12:43\' ngày 10/08 với nội dung \'LAM YEN TUYET - UH NGUOI VO GIA CU\'\' ủng hộ
170,000 vnđ
540 Bạn Coxanh Bap ủng hộ
500,000 vnđ
541 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 13:20\' ngày 10/08 với nội dung \'\'Ung ho nguoi vo gia cu.Cam on anh\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
542 Chị Sala Inu ủng hộ
1,000,000 vnđ
543 Bạn NTHL ủng hộ
300,000 vnđ
544 Công Ty CP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế ủng hộ bếp cơm
15,000,000 vnđ
545 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Zalopay vào lúc 17:07\' ngày 10/08 với nội dung \'\'My Duyen - Sai Gon bao dung.Ung ho nhom tiep te tai Sai Gon\'\' ủng hộ
500,000 vnđ
546 Mạnh Thường Quân dấu tên CK TK Vietcombank vào lúc 19:04\' ngày 10/08 với nội dung \'\'Hanh uh sai gon\'\' ủng hộ
300,000 vnđ
547 Anh Tuấn ủng hộ
500,000 vnđ
548 Chị Như Tâm đại diện CLB Thiện Tâm Đức ủng hộ
4,000,000 vnđ