Chào 1 ngày mới của 1 tuần mới, mong mọi chuyện đều suôn sẻ để hành trình cuối tuần này

Chào 1 ngày mới của 1 tuần mới, mong mọi chuyện đều suôn sẻ để hành trình cuối tuần này đoàn Ánh Sao ra thăm các bé Yên Bái được trọn vẹn.