Chào mừng em bé Bắc Kạn đầu tiên thuộc dự án Cơm Vùng Cao.

Chào mừng em bé Bắc Kạn đầu tiên thuộc dự án Cơm Vùng Cao.
Chúc con luôn mạnh khỏe và học giỏi.