Chào tạm biệt Đà Lạt, đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao chúng mình về lại HCM nhé.

Chào tạm biệt Đà Lạt, đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao chúng mình về lại HCM nhé.