Chúng mình mang chăn ấm đến gửi tặng cho các bé giữa mùa hoa lê nở rộ trên những cung

Chúng mình mang chăn ấm đến gửi tặng cho các bé giữa mùa hoa lê nở rộ trên những cung đường đến trường của các bé Hà Giang.