Chuyến đi đầu năm nay thật đặc biệt khi chúng mình vượt 2000km để đến với các bé!

Chuyến đi đầu năm nay thật đặc biệt khi chúng mình vượt 2000km để đến với các bé!
Cùng giờ này 2 tuần nữa là chúng mình đã có mặt tại các điểm trường Hà Giang để trao gạo, trao chăn cho các bé rồi đó ạ.
Đợt này đoàn sẽ chia ra làm 12 nhóm và di chuyển trên xe máy để vô phát quà cho 12 điểm trường của các bé ở Hà Giang.

Có những điểm sẽ phải đi bộ 1 quãng xa vì xe máy không tới được, chúng mình cũng đang tích cực hoàn tất các bước cuối cùng để hành trình lần này được thuận lợi.