Chuyến xe chở 125 phần quà bao gồm gạo, mì tôm, trứng, rau, được chi viện cho khu vực phong

Chuyến xe chở 125 phần quà bao gồm gạo, mì tôm, trứng, rau, được chi viện cho khu vực phong tỏa tại phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, đây là khu vực đang rất khó khăn vì số ca F0 liên tục tăng và có nhiều hoàn cảnh đã mất do Covid.
Mong tất cả mọi người đều bình an.