Chuyến xe chở chăn chăn đầu tiên đã lăn bánh lên Hà Giang và Yên Bái rồi nhé ạ.

Chuyến xe chở chăn chăn đầu tiên đã lăn bánh lên Hà Giang và Yên Bái rồi nhé ạ.
Đợt này chúng mình kêu gọi đến đâu là sẽ đặt chăn đến đó để gửi chăn sớm nhất có thể cho các bé, số chăn trên sẽ được gửi về trung tâm huyện, rồi từ huyện gửi về các điểm trường chính, từ điểm trường chính các cô giáo sẽ chở chăn vô các điểm trường lẻ để gửi chăn cho các bé.