Chuyến xe này CLB Từ Thiện Ánh Sao chúng mình trao gửi cho bà con khó khăn tại Thủ Đức.

Chuyến xe này CLB Từ Thiện Ánh Sao chúng mình trao gửi cho bà con khó khăn tại Thủ Đức.
Những ngày cuối của chiến dịch hỗ trợ bà con khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại SG. Chúng mình cố gắng gửi những phần quà còn lại cho những khu vực vùng ven chưa nhận được hỗ trợ.
Hiện tại CLB chúng mình xin dừng tiếp nhận quyên góp và sẽ trao gửi 300 phần quà cuối cùng cho bà con khó khăn trong những ngày tới đây nhé ạ.