Chuyến xe ngày 23/08/2021 gửi thương đến với bà con tại quận 7 và quận 8 bao gồm:

Chuyến xe ngày 23/08/2021 gửi thương đến với bà con tại quận 7 và quận 8 bao gồm:
?Trao gửi 100 phần qua tại quận 7, mỗi phần quà bao gồm: 5kg gạo, 1hộp khẩu trang (5 lốc), 1 kg đậu phộng, 1 bắp cải, 2 xúc xích, 2 cá hộp, 1 vĩ trứng.
?Trao gửi 200 phần qua tại quận 8: 5kg gạo, 1 vĩ trứng, 2 xúc xích, 2 lốc khẩu trang, 2 cá hộp, 1 kg đậu phộng, ớt chuông.