CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật bản xác nhận đóng góp và thông tin các bé được đỡ

????CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật bản xác nhận đóng góp và thông tin các bé được đỡ đầu trong dự án bữa ăn 6000đ ”Cơm Vùng Cao” tại điểm trường Tà Nghênh năm học 2022 – 2023.
????Khi thực hiện dự án ”Cơm Vùng Cao” điều chúng mình mong mỏi nhất là các bé vùng cao được cải thiện bữa ăn khi đến trường.
????Mỗi bữa ăn chỉ có 6000đ, 1 tuần 48K và 1 tháng 192K là bạn có thể giúp đỡ 1 bé vùng cao được ăn 2 bữa, có cơm, có canh, có thịt khi tới trường.

Anh chị đăng kí hỗ trợ nguyên năm học nhưng có thể chuyển khoản quỹ cơm theo tháng, theo quý, theo năm.
????Hiện vẫn đang còn 774 bé tại Tây Bắc và miền Trung vẫn đang cần hỗ trợ những bữa ăn 6000đ.
Anh chị tham gia đồng hành cùng các bé vùng cao với ạ.