CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật danh sách Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ quỹ nuôi em vùng

CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật danh sách Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ quỹ nuôi em vùng cao đi học 25/04 và bếp cơm từ thiện tháng 04 – LẦN 02
_Tổng quyên góp CLB đã nhận: 30,460,000VND.
_Hiện kinh phí hỗ trợ các em nhỏ vùng cao và bếp cơm từ thiện định kì CLB đang cần hỗ trợ là: 61,060,000VND.

?37. Chị Anh Nguyet ủng hộ 2,500,000VND.
?38. Anh Duong Thanh ủng hộ 1,000,000VND.
?39. Chị Phuc Phan ủng hộ 500,000VND.
?40. Chị Huynh Tien ủng hộ 500,000VND.
?41. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Agribank của CLB vào lúc 17:05′ ngày 27/03/2021 với nội dung ”Quy nuoi em thang 4” ủng hộ 300,000VND.
?42. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 21:34′ ngày 27/03/2021 với nội dung ”NGUYEN THI MAI PHUONG ung ho Quy Nuoi em thang 4” ủng hộ 500,000VND.
?43. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 23:34′ ngày 27/03/2021 với nội dung ”Hang gui bep com – NGUYEN THUY HANG” ủng hộ 200,000VND.
?44. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 09:25′ ngày 28/03/2021 với nội dung ”Quy nuoi em thang 4” ủng hộ 50,000VND.
?45. Anh Thạnh Võ ủng hộ 300,000VND.
?46. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 15:17′ ngày 29/03/2021 với nội dung ”ung ho quy cac em di…” ủng hộ 500,000VND.
?47. Anh Anh Duy Pham ủng hộ 500,000VND.
?48. Anh Thiên Chương ủng hộ 1,000,000VND.
?49. Nhóm THDs ủng hộ 1,000,000VND.
?50. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 12:55′ ngày 31/03/2021 với nội dung “chuyen tien quy nuoi em mien cao” ủng hộ 500,000VND.
?51. Nhóm Kết Nối Yêu Thương ủng hộ 1,000,000VND.
?52. Mạnh Thường Quân dấu tên CK thông qua TK Vietcombank của CLB vào lúc 15:48′ ngày 31/03/2021 với nội dung “quynuoiemthang4. Cam on cac anh chi” ủng hộ 200,000VND.