CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật danh sách Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ quỹ nuôi em vùng

CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật danh sách Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ quỹ nuôi em vùng cao đi học và bếp cơm từ thiện tháng 04.
_Tổng quyên góp CLB đã nhận: 19,910,000VND.
_Hiện kinh phí hỗ trợ các em nhỏ vùng cao và bếp cơm từ thiện định kì CLB đang cần hỗ trợ là: 71,610,000VND.

…Continue Reading