CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật thông tin về chương trình ”CƠM VÙNG CAO” năm học 2022 –

????CLB Từ Thiện Ánh Sao xin cập nhật thông tin về chương trình ”CƠM VÙNG CAO” năm học 2022 – 2023.
????Trong những ngày đã qua dự án ”CƠM VÙNG CAO” đã nhận được 1,454,976,000VND hỗ trợ từ 434 anh chị Mạnh Thường Quân đỡ đầu những bữa ăn 6000đ cho các bé tại Hà Giang, Yên Bái và Thanh Hóa.
????Tổng số trẻ được giúp đỡ trong thời gian qua là 842 em tại 18 điểm trường.

????Trong những ngày này dự án đang gặp khó khăn do số lượng anh chị đăng kí tham gia hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho các em đang giảm dần, CLB kính mong anh chị và các bạn trong nhóm lan tỏa dự án để hành trình đến trường của các em nhỏ vùng cao vơi đi chút khó khăn.