CLB Từ Thiện Ánh Sao xin dừng tiếp nhận ủng hộ cho chương trình Trung Thu Cho Em 08 tại

CLB Từ Thiện Ánh Sao xin dừng tiếp nhận ủng hộ cho chương trình Trung Thu Cho Em 08 tại diễn ra vào ngày 11/09 Đắc Nông.
_ Trong 30 ngày kêu gọi đã qua CLB đã tiếp nhận 217,065,000VND từ 216 Mạnh Thường Quân, ngoài ra còn rất nhiều đồ chơi, gấu bông, quần áo cũ và mới được các anh chị Mạnh Thường Quân gửi lên bản cho các bé và bà con trên bản.
CLB sẽ tiến hành hậu cần cho chương trình và sẽ báo cáo hình ảnh khi chương trình hoàn tất quá trình tổ chức vào ngày 11/09.