CLB Từ Thiện Ánh Sao xin gửi hình ảnh các em nhỏ tham gia nhận quà trong chương trình tại

CLB Từ Thiện Ánh Sao xin gửi hình ảnh các em nhỏ tham gia nhận quà trong chương trình tại Đắc Nông ngày 11/09.
Đây là phần cuối trong kí sự Trung Thu Cho Em 08 tại xã Đắc R’Măng, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông.
Danh sách Mạnh Thường Quân đóng góp và báo cáo tài chính CLB xin cập nhật qua đường link sau: https://tuthienanhsao.com/causes/trung-thu-cho-em-08/