CLB Từ Thiện Ánh Sao xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới QUỸ TỪ THIỆN NHÓM PFI đã

CLB Từ Thiện Ánh Sao xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới QUỸ TỪ THIỆN NHÓM PFI đã ủng hộ quỹ bếp cơm 10,000,000VND nhằm giúp đỡ thêm những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng tới các cô, các chú vô gia cư trong đại dịch Covid – 19.
CLB Từ Thiện Ánh Sao xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới QUÝ Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ bà con vô gia cư trong thời điểm vô cùng khó khăn này, kính chúc QUÝ Mạnh Thường Quân và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an.