CLB xin gửi hình ảnh cập nhật áo ấm do anh chị Mạnh Thường Quân gửi về CLB dành tặng

CLB xin gửi hình ảnh cập nhật áo ấm do anh chị Mạnh Thường Quân gửi về CLB dành tặng cho các em trên bản nhé ạ.