CLB xin gửi tới Quý Mạnh Thường Quân, Nhà Hảo Tâm những hình ảnh trao gửi quà tặng cho 300

CLB xin gửi tới Quý Mạnh Thường Quân, Nhà Hảo Tâm những hình ảnh trao gửi quà tặng cho 300 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đồng Nai trong chương trình Tết Yêu Thương 2021 diễn ra vào ngày 31/01.
#CLBTUTHIENANHSAO
#TETYEUTHUONG