Có bánh, có kẹo, có yêu thương của anh chị Mạnh Thường Quân trao gửi trong hành trình Áo Ấm

Có bánh, có kẹo, có yêu thương của anh chị Mạnh Thường Quân trao gửi trong hành trình Áo Ấm Cho Em 2022, điều chúng mình bất ngờ là chỉ hơn 2 tuổi 1 xíu thôi các bé tự ăn, tự uống cực kì giỏi.
Các bé tại Hà Giang đã trọn vẹn yêu thương rồi, mong rằng các bé tại Yên Bái cũng được trọn vẹn trong hành trình tháng 12 sắp tới.